Riigikontroll auditeerib riigi äriühingute juhatuse tasustamist

28.08.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 28. august 2003 - Riigikontroll alustab riigi osalusega äriühingute nõukogude tegevuse auditeerimist. Peamise tähelepanu all on küsimus, milliseid tasusid ja hüvesid on nõukogud määranud juhatuse liikmetele. Auditi eesmärgiks on kirjeldada kehtivaid praktikaid ning hinnata, millest on tasude määramisel lähtutud.

Vastavalt seadustele on nõukogu kui riigi esindaja eesmärgiks oma ülesannete täitmisel tagada riigi kui konkreetse äriühingu aktsionäri või osaniku või sihtasutuse asutaja huvide kaitsmine ja riikliku majanduspoliitika elluviimine. Nende ülesannete täitmisel on riigi esindaja kohustatud juhinduma tema nõukokku nimetanud ametiisiku ehk reeglina ministri suunistest.

Riigivaraseaduse kohaselt sooritades riigivaraga mis tahes tehinguid, peavad riigivara valitsejad ja volitatud asutused juhinduma põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, mis riik võib neist tehingutest saada.

Seega peab Riigikontroll otstarbekaks vaadelda, kas riigi osalusega äriühingute nõukogud suhetes juhatustega lähtunud seadustest, kas õiguslik regulatsioon ning nõukogu õiguste ja vastutuse määr on piisav.

Seniste auditite käigus on Riigikontroll muuhulgas leidnud, et riigi enamusosalusega äriühingute palga- ja tasustamissüsteemi tuleks parandada ning pidanud ebaotstarbekaks ja majanduslikult põhjendamatuks näiteks AS Eesti Loto juhatuse esimehe aastapreemiate maksmist.

Riigikontroll on teinud sellega seoses rahandusministeeriumile ettepaneku töötada välja ühtne ja läbipaistev süsteem ning kinnitada see valitsuse tasandil. Samuti on Riigikontroll teinud ettepaneku anda riigi äriühingute juhtkonna preemiate määramine valitsuse pädevusse.

Ka Rahandusministeerium on ülevaates "Koondaruanne riigi osalusega äriühingute, riigi poolt asutatud sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute majandustegevusest 2001. aastal" leidnud, et ministeeriumide tase aktsiate ja osade valitsemisel on oluliselt erinev, mitmel ministeeriumil ei ole valitsemisala äriühingute tegevusest piisavat ülevaadet ja äriühingute juhtimine ministeeriumi tasandil ei ole eesmärgipärane.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 28.08.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 16:48
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 16:48

Veel uudiseid