Riik toetab ettevõtlust süsteemitult

28.08.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 28. august 2003 - Riigikontroll auditeeris, milliste põhimõtete alusel riik ettevõtlust toetab, ning leidis, et ettevõtluse toetamise põhimõtted pole selged. See võib ohustada vaba konkurentsi ning teeb raskeks jälgida toetuste kasutamise sihipärasust ja tulemuslikkust.

Ebaselguse põhjuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Sotsiaal-, Põllumajandus- ning Siseministeeriumi valitsemisalade kattuvus, ebapiisav omavaheline koordinatsioon, avaliku sektori asutusepõhine rahastamistraditsioon ja Rahandusministeeriumi nõrk vahemehe roll.

Ettevõtlusvaldkonnaga tegelevate ministeeriumide koostöö piisamatuse tõttu on valminud palju ettevõtluse toetamist käsitlevaid arengukavu. Riik jagab ettevõtjatele raha nii erinevate ettevõtlus- ja tööhõivepoliitikate kui ka maaelu- ja regionaalpoliitika raames. Need pole aga omavahel loogilises seoses ega järgi ka eeldatavat katusdokumenti - riigi eelarvestrateegiat -, millest peaksid lähtuma kõik ülejäänud strateegiad ja madalama astme tegevuskavad.

Asutusepõhine lähenemine, kus iga minister on arendanud vaid oma valitsemisalasse jäävat lõiku, nägemata riigi tegevust tervikuna, on muu hulgas mõjutanud raha väljamaksvate rakendusüksuste loomist. Toetusi jagavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Tööturuamet ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Krediidi- ja ekspordigarantiisid annavad KredEx ja Maaelu Edendamise Sihtasutus. Tegu on paljude erineva juriidilise vormiga erinevalt juhitavate asutustega, kus tuleb hoida ja arendada oskusteavet sarnaseks tegevuseks.

Lisaks süvendab ebamäärasust see, et seni pole mõõdetud, millist mõju avaldab riigi sekkumine ettevõtlusse.

Ettevõtlusse suunatava raha tulemuslikuma kasutamise huvides soovitas Riigikontroll ettevõtluse toetamisega tegelevatel ministeeriumidel kokku leppida ühtsetes toetamise eesmärkides ning ühtses eelarves. Samuti tuleks vältida töö dubleerimist, täpsustades eri ministeeriumide ülesandeid ning analüüsides seniste rakendusüksuste olemasolu ja tegevuse otstarbekust.

Auditi tulemusi arutanud valitsuskabineti otsuse põhjal peavad asjaomased ministrid esitama 1. oktoobriks valdkonna edendamise ettepanekuid. Samuti plaanib valitsuskabinet pärast ministeeriumide aruannete esitamist selle aasta oktoobris ja detsembris arutada seniste poliitikate rakendamise tulemusi.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 28.08.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 16:46
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 16:46

Veel uudiseid