Nõuandetoetuse maksmise riskid

20.12.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 20. detsember 2002 - Riigikontroll hindas põllumeestele ja kalakasvatajatele jagatava nõuandetoetuse maksmise riske ning leiab, et Põllumajandusministeerium on toetuse maksmise olulises osas reguleerinud ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) selle väljamaksmise üpris hästi korraldanud.

Siiski soovitas Riigikontroll pöörata tähelepanu mõnele lahendust vajavale probleemile. Tagamaks toetuse jõudmise tegelike vajajateni peaks arvestama taotleja senist tootmiskogemust ja haridustaset ning piiritlema, mis tingimustel lugeda tootja tegevus püsivaks. Praegu kaksipidi tõlgendatav toetusemäärade arvutamise metoodika tuleb muuta arusaadavaks. Samuti on senist tarbetult bürokraatlikku menetlemist lihtsustades võimalik taotlusi kiiremini läbi vaadata.

Ministeerium täiendas tarkvara nii, et edaspidi saab atesteerimisse puutuvat kontrollida nii PRIA-s kui ministeeriumi veebilehel. Lihtsama otsustustoimingu nimel loobub ministeerium järgmisel aastal praegu kehtivast nõudest esitada dokumendid kaks korda ning lubab taotlejal dokumentides ilmnevaid ebatäpsusi PRIA antud aja vältel parandada. Samuti arvestab ministeerium 2003. aasta toetusmäärasid kehtestades vajadust täpsemalt lahti kirjutada taotlejale makstava kompensatsiooni suurus. Ministeerium ei pea aga vajalikuks arvestada tootmiskogemust ja haridustaset ega täpsustada, kas toetusetaotleja tegeleb ikka pidevalt põllumajanduse või kalakasvatusega.

Tootjaid küsitledes selgus, et kõige rohkem sooviti saada finantsmajanduslikku nõuannet, järgnesid taimekasvatuse ja loomakasvatuse valdkond. Enamik vastanuist pidas saadud teenust piisavaks ja sobivaks. Üle poole neist ostaks nõuandeteenust ka juhul, kui riik toetust ei maksaks, siis aga ilmselt väiksemas mahus ja hoolikamalt planeerides.

Nõuandetoetusega katab riik osa selle nõuandeteenuse maksumusest, mida nõustaja osutab põllumajandustootjale või kalakasvatajale nõustamislepingu alusel. 2002. aastal eraldati riigieelarvest nõuandetoetuseks 6 mln krooni.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 20.12.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 09:12
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 09:12

Veel uudiseid