Toidu- ja korteritoetuste maksmine piirivalveametnikele

03.12.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 3. detsember 2002 - Riigikontroll auditeeris piirivalveametnikele toidu- ja korteriraha maksmist Piirivalveametis ning selle koosseisu kuuluvates Põhja Piirivalvepiirkonnas ja Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskuses.

Auditi tulemusena leiab Riigikontroll, et toidu- ja korteriraha suurus ja maksmine on olulises osas reguleeritud ning Piirivalveamet on korraldanud selle väljamaksmise rahuldavalt. Riigikontroll toob siiski välja ka mõned auditileiud, mis annavad tunnistust, et mitte kõik riskid, mis võivad põhjustada toetuse ebasihipärast maksmist, pole maandatud. Näiteks ei sätesta seadus üheselt, kas toidu- ja korteritoetust tuleks piirivalveametnikele maksta ka põhi- ja lisapuhkuse ajal.

Kuna korteri- ja toiduraha maksmine toetusena on korralduslikult väga töömahukas, leiab Riigikontroll, et otstarbekam oleks maksta see piirivalveametnikele palgalisana. Selleks peaks siseminister algatama koos kaitseministriga seadusemuudatuse, mis kehtestaks toidu- ja korteriraha maksmise teenistustasu koosseisus ning ühemõtteliselt näeks ette või keelaks toetuse maksmise põhi- ja lisapuhkuse ajal. Siseminister nõustus Riigikontrolli seisukohtadega.

Avastati ka otseseid rikkumisi - piirivalveasutused kasutasid osa toetuseks eraldatud raha ka muuks otstarbeks, nt õppemaksu tasumiseks, söökla käibevahendite suurendamiseks, ajateenijate ravikulude katteks, töötasudeks.

Erisoodustuste osutamise eest nii toitlustamisel kui majutamisel tulnuks asutustel maksta riigile erisoodustuse tulumaksu, mida üldjuhul ei tehtud (v.a Piirivalveameti keskasutus). 2001. aastal erisoodustuse tulumaksu tasumist ei nõutud, kuid see tuli maksustada üksikisiku tulumaksuga. Piirivalveamet deklareeris 2001. aastal ligi 100 000 krooni vähem üksikisiku tulumaksu, mis jäi ka riigi tuludesse kandmata.

Mõne piirivalveametniku eluruumide kasutamise kulud kattis tööandja osaliselt eelarverahast. Sisuliselt sai piirivalveametnik sel juhul riigilt toetust topelt, mis ei lähe kokku toetuse andmise mõttega. Erisoodustuse osutamine tähendas ka ebavõrdset kohtlemist: tööandja eluruume on vähe ning neid sai kasutada alla 10% ametnikest.

Probleemiks on ka vananenud tarkvara, mis on toetuste arvestamisel veaohtlik. Riigikontroll soovitas kiirendada majandustarkvara soetamist piirivalvele. Ühtse majandustarkvara soetamist Siseministeeriumi valitsemisala riigiasutustele on raskendanud riigihankealased kohtuvaidlused. Praegu on taas võimalus jätkata majandustarkvara hankeprotsessi.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 03.12.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 09:29
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 09:29

Veel uudiseid