Veeteede Ameti antavad tegevusload

02.12.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 2. detsember 2002 - Riigikontroll auditeeris Veeteede Ameti tegevuse korraldust tegevuslubade andmisel ettevõtjatele, kes tegelevad laevade agenteerimise, meretranspordi korraldamise, laevade ja laevaseadmete valmistamise, remondi ja hooldusega, keskendudes seejuures nii õigusliku aluse piisavusele kui tegevuslubade rakendamise vajalikkusele üldiselt.

Auditi läbiviimisel ilmnes, et Veeteede Ameti poolt väljastatavate tegevuslubade rakendamise aluseks olev õiguslik regulatsioon oli puudulik. Nimelt peavad tingimused ja kord, mille alusel antakse isikule õigus tegelda mingi ettevõtlusega, olema sätestatud seadusega. Osadel Veeteede Ameti antavate lubade puhul aga tulenesid lubade väljaandmise põhimõtted alamatest õigusaktidest. Samas ei tuvastanud audit juhtusid, kus tegevusloa soovijaid oleks tõrjutud või mõnel muul viisil ebavõrdselt koheldud.

Riigikontrolli hinnangul pole enamus rakendatavatest tegevuslubadest sisuliselt enam vajalikud. Veeteede Amet nõustus Riigikontrolli toodud seisukohaga vaid osaliselt. Majandusministeerium lubas oma vastuses kontrolliaruandele Riigikontrolli poolt tehtud ettepanekuid ja märkuseid arvestada õigusaktide muutmisel ja täiendamisel.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 02.12.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 09:30
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 09:30

Veel uudiseid