Personali planeerimisest Kaitsejõudude Peastaabis

11.11.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 11. november 2002 - Riigikontroll tegi järelauditi, et selgitada, kas Kaitsejõudude Peastaabi personali planeerimise kvaliteet loob eeldused maksumaksja raha otstarbekaks kasutamiseks, ning on seisukohal, et planeerimine on paranenud.

Kaks aastat tagasi ilmnes selles valdkonnas väga palju probleeme. Seekordne audit näitas, et viimase aasta jooksul on tehtud olulisi samme hea personaliplaneerimise tagamiseks: on koostatud pikaajaline arengukava ja eelarveplaneering; tegeldakse ameti- ja teenistuskohtade struktuuri ning koosseisule esitatavate nõuete täiendamisega.

Samas on mitmed olulised küsimused, nagu näiteks väljaõppevajadused, veel lõplikult otsustamata. Samuti ei ole jõutud kaitseväeteenistuse seaduse alusel kaadrikaitseväelastele kehtima hakkavate haridus- ja kvalifikatsiooninõuete mõju analüüsides veel nii kaugele, et öelda kõigile kaadrikaitseväelastele, mis neist saab, ehk mida tähendab konkreetselt iga inimese jaoks fakt, et ta ei vasta oma teenistuskoha nõuetele.

Riigikontroll peab endiselt vajalikuks rõhutada, et personali hulk, kvalifikatsioon, pealekasv ja õppevõimalused ning kaitsejõudude ülesanded ja eelarvevahendid peavad olema omavahel kooskõlas. Samuti peab iga kaadrikaitseväelane teadma, milline on tema lähitulevik ja pikem perspektiiv kaitseväes.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 11.11.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 09:37
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 09:37

Veel uudiseid