Auditeeriti maanteede hoolduseks riigihangete tegemist

13.09.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 13. september 2002 - Riigikontroll leidis teedehoolduseks riigihangete korraldamist auditeerides, et teedevalitsused on riigihangete seadust järginud teehooldeks materjalide ja teenuste ostmisel olulisemate hangete puhul. Samal ajal olid lepingute sõlmimisel jäänud maandamata mitmed olulised riskid, mille tulemusel võivad teed jääda nõuetekohaselt hooldamata.

Riigihangete sõlmimist auditeeriti, sest Teede- ja Sideministeeriumi kavade kohaselt peaks enamik teedevalitsustest loobuma teehooldetööde tegemisest oma jõududega ja hakkama riigimaanteede hooldust ostma äriühingutelt pikaajaliste lepingute alusel. Seetõttu oli auditi üheks eesmärgiks analüüsida teenuste senisest mahust rohkem erasektorilt ostmise riske ja nende maandamist.

Teehooldetööde ostmise puhul peab erafirma tegema kokkulepitud mahus töid teedel nii, et oleks tagatud teede seisundi säilimine. Auditi tulemusel leiti, et praegu kehtivad teede seisundinõuded ning juhised teehooldetööde liigitamiseks võivad olla sobivad rakendamiseks siis, kui riigimaanteid hooldavad teedevalitsused. Erafirmadega lepingute sõlmimisel tuleb suuremat tähelepanu pöörata riskide maandamisele. Näiteks makstakse firmadele mitte tehtud tööde, vaid teede teatud seisundis hoidmise eest, määratlemata pole aga sanktsioonid juhtudeks, kui töövõtja ei taga teede vastavust seisundinõuetele.

Riigikontrolli järelduste ja tehtud ettepanekutega saate lähemalt tutvuda peakontrolöri otsuses.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 13.09.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 09:58
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 09:58

Veel uudiseid