Õppepraktika korraldus kutseõppeasutustes on kõikuva kvaliteediga

12.09.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 12. september 2002 - Riigikontroll auditeeris õppepraktika korraldust kuue kutseõppeasutuse näitel ning leidis, et vaatamata Haridusministeeriumi viimaste aastate tegevusele kutsehariduse ümberkorraldamisel on nõuded õppepraktikale välja töötamata. Seetõttu on praktika tase kooliti väga ebaühtlane ja pole tagatud, et kutseharidus vastab ettevõtjate vajadustele.

Et Haridusministeerium ei kogu praegu tagasisidet ei praktika sooritamise ega ka hilisema tööhõive kohta, ei pruugi tema otsused kutseõppehariduse korraldamisel lähtuda tööturu vajadustest. Ministeerium pole ka kutseõppehariduse standardite loomisel initsiatiivi näidanud, mistõttu koolid on praktika väga erinevalt korraldanud: õppepraktika maht sarnastel erialadel erineb kordades, suuri erinevusi on ka koolide praktikabaaside sisseseades.

Auditijuht Kristjan Paas: "Ühe kutsekooli autoremondi eriala praktikabaas koosnes ühest tõstukist ja paarist komplektist mutrivõtmetest, samas kui teise kooli töökoja sisustus andis silmad ette piirkonna ettevõtetele. Ühes koolis õpetati infotehnoloogiat ilma internetiühenduseta. Muidugi on mõeldamatu kõikide koolide praktikatingimusi tänapäeva nõuetele vastavaks teha ja veel kiiresti. See poleks ka eriti mõttekas. Palju paremaid tulemusi annaks hoopis see, kui ühe kooli hästi arendatud praktikabaasi kasutaksid ka teiste koolide õpilased. Praegu nii ei tehta."

Riigikontroll uuris ka õppepraktikat ettevõtetes. Ligi 30% ettevõtjatest, kes praktikante vastu võtsid, ei teadnud, mida õpilane on juba õppinud ja mida ta peab praktika jooksul omandama. Küsitlus näitas, et ligi 80% õpilastest oli sunnitud endale ise praktikakoha otsima. See pani nad ühelt poolt ülekohtuselt raskesse olukorda, teisalt aga suurendas praktika fiktiivse sooritamise võimalusi. Ettevõttepraktika maht kõikus nagu koolipraktika omagi. Leidus ka kool, mida oli võimalik lõpetada ettevõttepraktikal käimata. Need õpilased jäid ilma kollektiivis töötamise kogemustest ning võimalusest end potentsiaalsele tööandjale näidata.

Riigikontroll soovitab Haridusministeeriumil välja töötada detailsed nõuded nii kooli- kui ettevõttepraktika korraldamiseks ning tagada järelevalve nende täitmise üle. Äärmiselt oluline on sealjuures nõuda ettevõttepraktika kohtade olemasolu juba uusi õpilasi vastu võttes, et vältida vastuvõttu erialadele, mille vastu ettevõtjad huvi ei tunne. Samuti peaks ministeerium võimalikult ruttu alustama koostöös kutsekoolidega andmete kogumist nii praktikal näidatud tulemuste kui ka kutsekooli lõpetanute käekäigu kohta.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 12.09.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 10:01
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 10:01

Veel uudiseid