Riigikontroll hakkab avalikustama riigiasutustes läbi viidud finantsauditite tulemusi

30.08.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 30. august 2002 - Alates tänasest hakkab Riigikontroll avalikustama riigiasutustes läbi viidud finantsauditite tulemusi. Auditeid on kokku 32. Need viidi läbi kõigis ministeeriumides ja nende olulisemates allasutustes. Hinnati asutuste 2001. aasta finantsaruannete õigsust ning toodi välja olulisemad tähelepanekud sel perioodil tehtud tehingute seaduslikkuse, sisekontrollisüsteemi ja finantsjuhtimise kohta.

"Auditeeritud aruanded annavad pildi sellest, kuidas asutused riigi vara kasutasid ja neile eraldatud vahendeid kulutasid.

Riigikontrolli märkusteta kontrolliaruanne tähendab, et asutus on riigi vara üle arvestuse pidamise ja olulisemate seaduste täitmisega edukalt toime tulnud. Riigikontrolli märkused viitavad olulistele puudujääkidele, mis ühel või teisel viisil annavad aruannete lugejatele eksitava pildi asutuse tegevusest.

"Korrektne arvestus ja aruandlus on esimeseks eelduseks, et riigi vara ei läheks kaotsi ja raha kasutatakse selleks, milleks ta on ette nähtud. Audiitori ülesanne on siin uurida, kas on loodud piisavad sisekontrollisüsteemid ja kas see, mida asutused oma aruannetes väidavad, on õige. Olulised vead aruandluses võivad mõjutada juhtimisotsuseid nii eelarvete koostamisel kui ka seadusloomes," ütles Riigikontrolli finantsauditi osakonna peakontrolör Kaie Karniol (pildil).

Auditite tulemused on aluseks septembri alguses valmivale ülevaatele riigi vara kasutamise ja säilimise kohta, mis on Riigikontrolli koondaruanne Riigikogule sellest, kuidas Vabariigi Valitsus on maksumaksja raha kasutanud ja sellest aru andnud.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 30.08.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 10:09
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 10:09

Veel uudiseid