Toiduimporti võiks lihtsustada

26.08.2002 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 26. august 2002 - Riigikontroll auditeeris toidu ja toidutoorme impordi lubade andmise süsteemi ning leidis, et load on vajalikud vaid loomsete saaduste importimiseks, muu toidu sisseveoks aga mitte. Välja arvatud loomsed saadused, on loa saamiseks ainus nõue tasuda riigilõiv, võimalikke ohte inimese elule ja tervisele ning keskkonnale välditakse teiste vahenditega. Peale selle on riigilõiv põhjendamatult suur.

Toidu ja selle toorme importimiseks peab olema Põllumajandusministeeriumi luba. Juhul kui tahetakse sisse vedada loomseid saadusi, peab olema lisaks Veterinaar- ja Toiduameti antud eriluba hankida kindlat kaupa kindla riigi kindlalt ettevõtjalt. Lube on välja antud rohkem kui 800 ettevõtjale.

Auditijuht Olav Lüüs: "Nende lubade rakendamise peapõhjus on soov saada tulu riigieelarvesse – loa eest tuleb tasuda 25 000 krooni riigilõivu. Mingeid muid tingimusi ei esitata. Seega ei väldita lubade andmisega ebakvaliteetse toidu jõudmist poelettidele. Toidu kvaliteeti kontrollitakse hoopis teistmoodi. Nõutav lõivusumma on aga põhjendamatult suur, sest see ületab oluliselt riigi poolt loa andmiseks tehtavaid kulutusi."

Põllumajandusminister nõustus, et need load pole sisuliselt vajalikud.

Siiski on vajalikud eriload loomsete saaduste importimiseks – need aitavad kaasa nakkushaiguste leviku tõkestamisele ning takistavad ka nõuetele mittevastava kvaliteediga toodete poelettidele jõudmist, sest nende saamise nõuded on rangemad.

Riigikontroll lisab, et lubade rakendamise efektiivsus sõltub paljuski sellest, kas nende olemasolu tegelikult kontrollitakse. Praegune kontrollisüsteem ei välista võimalust hiilida mööda kauba registreerimisest Veterinaar- ja Toiduametis ning esitada Tolliametile võltsitud dokumendid. Seda riski aitaks maandada ametite arvutisüsteemide ühendamine, mis võimaldaks kiiresti kontrollida kauba dokumentide registreerimist mõlemas kohas. Praegu töötatakse välja selleks vajalikke tehnilisi lahendusi.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 26.08.2002 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 10:11
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 10:11

Veel uudiseid