Töötust saab veelgi vähendada

18.10.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 18. oktoober 2001 - Riigikontroll leidis riigi tööturupoliitikat analüüsides, et töötuse vähendamiseks on mõned võimalused jäetud kasutama. Neist üks peamisi on senisest parem infovahetus ettevõtjate ja riigi vahel.

Riigil on olemas väga hea info registreeritud töötute, nende oskuste ja muu kohta. Kuna aga seda töödeldakse siiamaani käsitsi, ei ole ka võimalik anda ettevõtjatele kiiresti ja pidevalt ülevaadet, milliste oskustega inimesed on tööturul olemas ning viia töötuid ja tööpakkujaid kokku.

Samas ei tea riik täpselt, kui palju on Eestis töökohti või kui palju võib neid lähiajal tekkida või kaduda ning milliste oskustega inimesi vajatakse. See viib aga olukorrani, kus riigi korraldatavad täiendkoolitused ja kogu haridussüsteem võivad inimesi küll koolitada, kuid tööd ei suudeta neile tagada. Samal ajal valitseb Eestis lisaks tööpuudusele ka oluline tööjõu puudus.

Riik peaks lähtuma sellest, et kõik turud, ka tööjõuturg, tuginevad nõudluse ja pakkumise tasakaalule. Vähemalt tööjõuturul nõudlust ja pakkumist isegi ei teata. Seetõttu ei ole osa praegusest 12-13 % töötusest ainult makromajanduslikest põhjustest tulenev paratamatus, vaid see tuleneb ka vähesest infovahetusest riigi ja ettevõtjate vahel.

Eelkõige peaks info kogumise ja jagamisega tegelema Tööturuamet. Probleem on selles, et kuigi ettevõtjad peavad loodavatest ja kaotatavatest töökohtadest Tööturuametit teavitama, nad seda alati ei tee, ja ameti väitel pole neil ka õigust küsida. Riigikontroll ei nõustu sellise seletusega ja on veendunud, et Tööturuamet peab hakkama säärast infot küsima ning ka kontrollima, kas ettevõtjad seaduses toodud kohustust täidavad.

Teisalt ei tea ettevõtjad, milliseid teenuseid riik tööhõiveametite kaudu pakub - näiteks tööandja toetus, tööotsijate ümber- ja täiendõpe. Ka selles osas saab töötuid ja töökohti paremini kokku viia.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 18.10.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:18
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:18

Veel uudiseid