Eesti kalavarude säilimine on kahtluse all

5.10.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 5. oktoober 2001 - Riigikontroll analüüsis riigi tegevust kalavarude haldamisel ning leidis, et hulgaliselt tulevikku mõjutavaid robleeme on lahendamata.

Riik peaks tagama, et püügikvoodid ja püügiload oleksid omavahel tasakaalus. Kui senist intensiivset kalapüüki jätkata, siis tähendab see kalamajanduse olukorra jätkuvat halvenemist. Väljapüükide vähenedes väheneb ka Eesti kalatööstuse kohalik tooraine. Seetõttu jääb Eestis kalandusega hõivatuks üha vähem inimesi. See omakorda tähendab sotsiaalse olukorra pingestumist ja maksutulude kahanemist.

Avamere püügikvoodi (sh kaugpüügi) jaotussüsteem ei toeta lõppkokkuvõttes Eesti kalurit. Riigikontroll juhib tähelepanu, et Eesti seadusandlus on kindlustanud krevetipüügi jms avamere püügi võimaluse ilma reaalse enampakkumiseta pikaajaliselt mitmetele firmadele, kes ei kasuta Eesti tööjõudu. Seega võiks kalalaevadel saada tööd rohkem Eesti inimesi, kui praegu.

Väikekalameeste seas on ausad kalamehed ebavõrdses seisus. Kõiki väljapüütud kalakoguseid ei kontrollita ning riigi aruandlus ei näita adekvaatset pilti väljapüükide kohta. Selle tulemusena on 50 000 kalurist ja rohkem kui 100 000 ühe õngega püüdjast seaduskuulekad püüdjad ebavõrdses tingimustes võrreldes saake ja tulusid varjava kaluriga. Samuti püütakse tõhusa kontrolli puudumise tõttu siseveekogudest ja rannavetest rohkem kala, kui loodus juurde suudab toota.

Olukorras, kus kala on püütud rohkem, kui tohiks, kalavarud aga on langenud alla loomuliku taastuvuse piiri, tuleb leida lahendus kalavarude taastamiseks. Printsiipi "saastaja/kasutaja maksab" rakendatakse vähe. Kuna riigile on kalamaimude kunstlik taastootmine kallis tegevus, eriti olukorras, kus kalapüüki ei suudeta kontrollida, peaks kalavarude taastamise kulud kandma püüdja.

Keskkonnaminister teavitas Riigikontrolli, et arvestab oma töös Riigikontrolli seisukohtadega ning esmajoones kalandusalase seadusloome parandamise kaudu kavandab neid ka ellu rakendada. Riigikontroll märgib, et senini puudub Riigikogus kinnitatud kalandusvaldkonna ühtne strateegiline arenguplaan ja strateegilistest eesmärkidest tulenev rahastamispoliitika.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 5.10.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:18
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:18

Veel uudiseid