Eeldused õiglase elektri hinna kehtestamiseks puuduvad

28.09.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 28. september 2001 - Riigikontroll leidis Energiaturu Inspektsiooni tegevust analüüsides, et inspektsioon ei ole täielikult võimeline hindama, kas taodeldav elektri hind on majanduslikult põhjendatud.

Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Raivo Linnas: "Hindade kooskõlastamisel tugineb Energiaturu Inspektsioon eelkõige Eesti Energia kulude võrdlemisele eelmise perioodi kuludega. Kuna aga puudub metoodika, mille järgi kaaluda hinnataotluse aluseks olevate kulude õigsust ja vajalikkust, võib kehtestatav elektri hind olla kallim, kui vajalik oleks".

Alles pärast kindlate põhimõtete järgi energiaettevõtete kulude vajalikkuse hindamist saab inspektsioon määrata, milline on elektrihinna põhjendatud tõus, lisas Raivo Linnas.

Riigikontroll märgib, et Energiaturu Inspektsioon on alustanud energiaettevõtjate kulude jaotamist tootmise, edastamise, jaotuse ja müügi vahel ning koostatud on esialgne metoodika vastavate hindade kooskõlastamiseks. Elektrihinna kehtestamisel kavatsetakse aluseks võtta nimetatud kulud ja ettevõtja mõistlik kasum.

Kuigi seda ei jõuta teha nii kiiresti, et see mõjutaks praegu arutlusel olevat elektri hinnatõusu, tuleb seda kindlasti teha enne Eesti Energia ja AS-i Narva Elektrijaamad vahelise elektrienergia ostu-müügilepingu sõlmimist. Vastasel juhul võidakse lepingus kokku leppida tingimusi, mis pole Energiaturu Inspektsioonile elektri hinna põhjendusena vastuvõetavad. Seetõttu peaks inspektsioon esitama enne lepingute allakirjutamist omapoolsed seisukohad, mida ta tulevikus elektrienergia müügihinna kooskõlastamisel arvesse võtab.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 28.09.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:30
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:30

Veel uudiseid