Lõppes Veeteede Ametile eraldatud raha kasutamise kontroll

11.12.2000 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 11. detsember 2000 - Riigikontroll kontrollis, kas Veeteede Amet kasutas veeteede korrashoiuks ja uuendamiseks eraldatud raha seaduslikult. Kokku eraldati selleks 1999. aastal 32 miljonit krooni.

Kontrollimisel selgus, et ameti sisekontrollisüsteem ei suuda jälgida, kas kõikide tehingute tegemisel järgitakse riigieelarve ja riigihangete seadust ning kas lepinguid täidetakse tähtaegselt ja rakendatakse viivitustest tulenevaid sanktsioone. Seetõttu laekus osa tellitud tooteid alles aastate möödumisel moraalselt vananenult ja jäi saamata hüvitis lepingu rikkumise eest.

Riigikontroll märgib, et riigihangete ja lepingute täitmisega seotud probleemide puhul on Veeteede Amet juba kasutusele võtnud meetmed, et olukorda parandada.

Lisaks leiti kontrollimisel, et Veeteede Ameti juhtkond ei teostanud Rohuküla-Heltermaa veeteel geoloogilisi uuringuid, milleks 1998. aasta eelarves oli ette nähtud 1,1 mln krooni. Selle tulemusena ei olnud Amet ja töö teostajad teadlikud kõvadest pinnavormidest. Omamata täielikku informatsiooni pinnavormidest, sõlmiti leping, mis tõi kaasa süvenduslaeva koppade remondi seisaku kulude tasumise. Selleks kulus 1,4 mln krooni.

Riigikontroll peab vajalikuks, et alustataks teenistuslikku juurdlust süvendustööde eest vastutavate ametiisikute suhtes.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 11.12.2000 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:32
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:32

Veel uudiseid