Riigikontroll auditeeris Raudteeameti juhtimist ja tulemusi

6.12.2000 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 6. detsember 2000 - Riigikontroll auditeeris Raudteeameti juhtimise korraldust ja ameti tegevuse suunatust tulemustele. Tulemusjuhtimise on oma eelarvestrateegia kaudu eesmärgiks seadnud ka Vabariigi Valitsus. Hea juhtimiskvaliteet on üks peamisi tulemusjuhtimise eeldusi ja juhtimisotsused peavad tagama organisatsiooni tulemuste saavutamise. Praegu on aga arenguruumi nii Raudteeameti juhtimises kui tulemuslikkusele suunatuses.

Raudteeamet peaks olema riigi esindaja raudteetranspordi reguleerimisel, kuid selle ülesande täitmiseks puudub Raudteeametil selge rollimääratlus, õiguslikud vahendid ning vajalik ressurss.

Kuna pärast Eesti Raudtee erastamist vähenevad tunduvalt riigi võimalused kujundada raudteetranspordi arengut, võivad tekkida probleemid riigi ja tarbijate huvide kaitsmisel, kui Raudteeameti roll ei ole selgelt sätestatud.

Riigikontroll soovitab teede- ja sideministril töötada välja raudteevaldkonna pikaajalised eesmärgid ja põhimõtted, määratledes seejuures raudteetranspordi arengusuunad, Raudteeameti rolli riikliku regulaatorina ning raudteetranspordi kriitilised edufaktorid ja prioriteedid. Ministril tuleb kindlustada senisest tõhusam Raudteeameti tegevuse järelevalve ja hindamine.

Raudteeameti juht peaks tagama eesmärgile keskendatud töökorralduse. Koos ameti strateegiliste arengusuundade ja pikaajaliste eesmärkide määratlemisega tuleks omavahel siduda kasutatava ressursi hulk, eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks.

Lisaks küllaldase õigusliku aluse loomisele on Riigikontrolli hinnangul vaja suurendada Raudteeameti sõltumatust ministeeriumist. Praegu töötavad nii Raudteeameti peadirektor kui paljud teised ametnikud kohusetäitjatena. Kohusetäitja on aga võrreldes ametikohale nimetatuga kergemini mõjutatav, eriti olukorras, kus Raudteeameti tegevus ja ülesanded ei ole õiguslikult täpselt määratletud.

Riigikontroll leiab samuti, et Raudteeameti tulemusi tehnilise järelevalve alal ei saa lugeda piisavaks, sest Raudteeamet eirab tehnilise järelevalve teostamisel olemasolevaid õigusakte. Samuti ei tugine aruandlus tehnilise järelevalve üle tegelikele kontrollitulemustele.

Ministeerium teatas Riigikontrollile, et töötab praegu välja strateegiat ja raudteepoliitikat, mis peaks tooma selgust raudteevaldkonna arengusuundadesse, sh ministeeriumi raudteeosakonna ja Raudteeameti rollijaotusse. Raudteeamet teatas, et ameti strateegilised arengusuunad ja pikaajalised eesmärgid määratakse kindlaks ning strateegiline arengukava koostatakse 1. juuniks 2001.

Auditi läbiviimisel lähtus Riigikontroll Kvaliteedi ja Juhtimise Ühingu avaliku ja vabatahtliku sektori juhtimise hindamise mudelist. Kuigi audit puudutas konkreetset valdkonda, soovitab Riigikontroll nimetatud mudelist lähtuda teistegi tulemuslikkusele suunatud juhtimistegevuste arendamisel.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 6.12.2000 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:34
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:34

Veel uudiseid