Riigikontroll soovitab parandada riigi eelarveprotsessi

8.11.2000 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 8. november 2000 - Riigikontroll esitas Riigikogule arvamuse 2001. aasta riigieelarve eelnõu kohta. Arvamuses juhib Riigikontroll tähelepanu 2001. aasta riigieelarve vastuvõtmisel tekkida võivatele ohtudele ning esitab Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele soovitusi riigi eelarveprotsessi täiustamiseks tulevikus.

Sellel aastal rakendas Vabariigi Valitsus eelarve koostamisel põhimõtteid, mis on paljuski erinevad varasematel aastatel kasutatud kasvule orienteeritud eelarvestamise põhimõtetest. Vastavalt eelarvestrateegiale soovib valitsus üle minna nullpõhise eelarvestuse printsiipidele, mis aitaks kaasa tulemusele suunatud juhtimise rakendamisele Eesti avalikus sektoris.

Seetõttu seadis ka Riigikontroll oma ülesandeks aidata valitsusel jõuda püstitatud eesmärgini ja uuris arvamuses, kas on olemas vajalikud eeldused selleks, et minna täielikult üle nullpõhise riigieelarve koostamisele. Riigikontroll analüüsis, mil määral eelarve eelnõu koostamine kattus eelarvestrateegias seatud eesmärgiga ja selgitas, milline on tegelik tulemus eelarve eelnõu kujul. Ühtlasi tõi Riigikontroll välja tõsisemad probleemid nii eelarveprotsessi kui ka selle tulemuse - eelarve eelnõu - tasemel.

Peamised tekkida võivad probleemid on järgnevad. 

  • Praegu, mil kulupõhisest eelarvestamisest on osaliselt loobutud, ent tulemusjuhtimist toetav eelarvestamine veel ei toimi, võib tekkida olukord, kus riigisektoril ei ole kontrollimehhanismi ega motivatsiooni kulude piiramiseks.
  • Riigikogul on otsustusvõimalus vaid riigieelarve kulude mahu üle, kuid seda, mida täidesaatev võim tegelikult kulutustega ette võtab, ta ei otsusta ja paljudel juhtudel ka ei tea.

Nende ohtude maandamiseks ja eelarveprotsessi täiustamiseks soovitab Riigikontroll: 

  • Riigikogul avaldada Vabariigi Valitsusele selget soovi, kas 2002. aasta riigieelarve peaks lähtuma majanduslikest kuludest või soovitavatest eesmärkidest;
  • Vabariigi Valitsusel võtta asutuste tulemuste määratlemise ja eesmärkide püstitamise sidumine eelarvevahenditega oma erilise tähelepanu ja juhendamise alla;
  • avaliku sektori asutustel kirjeldada selleks, et eelarveaasta lõpul saaks eesmärkide saavutamise kohta aru anda, 2001. aasta alguse olukord nende funktsioonide ja teenuste osas, kus püstitatud eesmärgiks on tulemuste ja olukorra muutus ühiskonnas.

Rahandusministeerium teatas Riigikontrollile, et on valmis jätkama tulemus- ja tegevuspõhise riigieelarve juurutamist. Sel aastal ei olnud veel küllaldaselt teadmisi tegevuste maksumuse hindamisest ega kogemust tulemusjuhtimissüsteemi rakendamisel.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 8.11.2000 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:37
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:37

Veel uudiseid