Infosüsteemide loomisel peab suuremat tähelepanu pöörama projektijuhtimisele

3.11.2000 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 3. november 2000 - Riigikontroll auditeeris, kuidas juhiti Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas aastatel 1995-97 PHARE abiprojekti raames Pärnu Haigekassas, Haiglas ja Polikliinikus läbiviidud pilootprojekte. Auditi käigus leiti, et need projektid ebaõnnestusid projektijuhtimises tehtud vigade ja kasutajate vajaduste eiramise tõttu. Riigikontroll soovitab edaspidi infosüsteeme arendades pöörata suuremat tähelepanu nõuetekohasele projektijuhtimisele.

Suurem keskendumine projektijuhtimisele ja terve ministeeriumi haldusala infosüsteemide ühtsele arendamisele peaks aitama kaasa, et ministeeriumi haldusalas tekiks infosüsteemidest ühtne tervik. Samuti aitaks see ministeeriumi IT-alaste arenguplaanide eesmärgid ellu viia nii, et valminud süsteemid vastavad vajadustele ja on tegelikkuses kasutatavad. Riigikontrolli soovitused tuginevad Sotsiaalministeeriumis läbiviidud auditi tulemusele, kuid on laiendatavad ka teistele ministeeriumidele.

Projekti planeerimisel ja läbiviimisel ei olnud Siseministeerium pidanud kinni infotehnoloogiliste arendustööde standarditest ega heast tavast, samuti ei tagatud küllaldast järelevalvet. Audiitorite hinnangul esinevad ministeeriumi valitsemisala IT-alase tegevuse strateegilisel planeerimisel ja IT-alaste arendusprojektide juhtimise korraldamises ka praegu samad puudused.

Riigikontroll tegi peakontrolöri otsuses mitu ettepanekut, kuidas niisuguseid probleeme tulevikus vältida. Sealhulgas tuleks luua IT nõukogu ning sätestada tema õigused ja kohustused vastavas põhimääruses. Senisest enam tuleks järgida arendustööde läbiviimisel Eesti standardit EVS-ISO/IEC 12207:1998; kontrolli kehtestamisel lähtuda Infosüsteemide Auditi ja Juhtimise Fondi väljaandest "CobiT Auditi suunised" ning IT-alase töö jaotuse ja korralduse parandamisel IT juhtimise käsiraamatu 9. osast "IT valdkonna töökorraldus".

Sotsiaalminister peab oma vastuses Riigikontrolli ettepanekuid asjakohasteks. Ministri esitatud seisukohad on Riigikontrolli hinnangul konkreetsed ja kavandatud on selge tegevusplaan Riigikontrolli ettepanekute rakendamiseks, milles võetakse arvesse peaaegu kõik tehtud ettepanekud.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 3.11.2000 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:40
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:40

Veel uudiseid