Statistikasüsteem vajab täiustamist

14.08.2000 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 14. august 2000 - Riigikontroll analüüsis Eesti statistikasüsteemi. Selgus, et Riigikogu ja valitsus, kes otsustavad 28 miljardi krooni riigieelarve ja sotsiaalkindlustuse raha kulutamise üle, kasutavad otsustamiseks riiklikku statistikat ning peavad seda usaldusväärseks. Siiski on statistiliste andmete kogumisel ja levitamisel arenguvõimalusi.

Otsustajate arvates oleks senisest enam vaja kogutud andmeid analüüsida. Milliseid analüüse vaja oleks, seda ei ole nad aga statistika tootjatele teada andnud. Riigikontroll soovitab tõhustada suhtlemist statistika kasutajate ja statistika tootjate vahel.

Praeguse puuduliku kommunikatsiooni üks põhjus on statistikasüsteemis osalejate ülesannete ja vastutuse ebaselgus. Süsteemi tervikliku arendamisega sisuliselt ei tegelda. Riigikontroll soovitab rahandusministril koostada valdkonna juhtimiseks arengu- ja tegevuskava. Täpsemalt tuleks määratleda kõikide süsteemis osalejate õigused, kohustused ja vastutus.

Senisest enam tuleks kasutada kõiki andmekogusid, mida avalikus sektoris koostatakse. Ametkondades oma tarbeks koostatavad andmestikud pole tihti ühildatavad. Samuti pole täpselt teada, kus mingeid andmeid kogutakse. Seetõttu esineb andmete kogumisel ja analüüsimisel dubleerimist.

Riigikontroll märgib, et praegu pole Eesti Statistikaamet ja statistikasüsteem rahvusvahelise tava mõttes sõltumatu. See loob võimaluse esitatavat statistikat mõjutada. Ei saa väita, et keegi on Statistikaametit mõjutanud, kuid ameti suurem iseseisvus vähendaks seda võimalustki.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 14.08.2000 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 22:47
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 22:47

Veel uudiseid