Majanduslike huvide deklareerimine ei aita avastada korruptsiooni

18.07.2000 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 18. juuli 2000 - Riigikontroll leidis majanduslike huvide deklareerimise süsteemi auditeerides, et deklaratsioonid ei ole osutunud tõhusaks vahendiks korruptsioonijuhtumite avastamisel. Ülevaate saamiseks küsitles Riigikontroll kõiki ministeeriume ja olulisemaid maavalitsusi ja ameteid.

Riigikontrolli arvates on vaja tõsiselt analüüsida, kas majanduslike huvide deklaratsioonid on üldse tõsiseltvõetavaks vahendiks korruptsioonijuhtumite ennetamisel või tuleneb nende vähene kasutegur deklaratsioonis olevate andmete puudulikkusest. Väheste tulemuste põhjuseks võivad olla ka info kogumise ja kontrollimise põhimõttelised vead.

Riigikontroll ja uuringus osalenud organisatsioonid on teinud mitmeid ettepanekuid süsteemi parandamiseks alates majanduslike huvide deklaratsioonide ühitamisest tuludeklaratsioonidega kuni andmeväljade täpsustamiseni.

Seni on ainsana korruptsioonijuhtumeid avastanud Tolliamet - 2 juhtu 1998. aastal. Jõustunud on vaid üks süüdimõistev otsus ning sedagi deklaratsiooni esitamatajätmise tõttu.

Auditeeritud asutuste ja nende juhtide arvamust kokku võttes võib öelda, et põhimõtteliselt peetakse majanduslike huvide deklaratsioone oluliseks korruptsiooni ennetamisel, kuid praegusel kujul ei peeta seda vajalikuks. Majanduslike huvide deklaratsioonide kogumise ja kontrollimise süsteem vajab ümberkorraldusi.Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 18.07.2000 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 22:52
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 22:52

Veel uudiseid