Revideeriti Audru ringkonna valitsejat

Riigikontroll | 22.04.1932 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Mõni nädal tagasi revideeris Riigikontrolli esindaja Audru riigimaade ringkonna valitseja tegevust. Seal juures tulid ilmsiks õige üllatavad asjaolud, mis võeti põhjalikumale selgitamisele, mille tulemusena asjatoimetus saadeti hiljuti prokurörile asjale edaspidise käigu andmiseks. Nimelt ringkonna valitseja maapidajailt tagavara heinamaade eest kinnisvara maksu sisse nõudnud palju suuremal määral kui omavalitsuste poolt määratud. Põllupidajate käest sissekasseeritud summad on ka edasi andmata jäetud ja ringkonna valitseja on need omale pidanud. Sarnane teguviis võis aset leida peaasjalikult ainult selle tõttu, et raha maksjad ei ole nõudnud maksetud summade kohta sellekohaseid kviitunge. Edaspidi peaksid kodanikud silmas pidama seda, et iga sissemakstud summa kohta riigiasutused peavad andma sellekohase vormi järgi kviitungi. Audru ringkonna valitseja raha vastuvõtmisel aga kirjutas nõudelehe teisele küljele lihtsalt oma allkirja ja summa. Ei ole isegi juure lisatud, et raha on vastuvõetud, mis ajal jne. Kahjud ringkonna valitseja seadusevastasest tegevusest ulatuvad mitmesaja kroonini, sest need maksud on üldiselt väikesed.

V.a.
„Vaba Maa”
„Rahva Sõna”
„Kaja”
„Päevalehe”
„Maalehe”
„Postimehe” toimetusele.

Lahkeks avaldamiseks.

„22“ aprillil 1932. a.

/A. Leufeldt/
Rkt. peasekretär

  • Postitatud: 22.04.1932 0:00
  • Viimane muudatus: 19.03.2010 13:32
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2010 13:32

Veel uudiseid