Riigikontrolli tegevusest 1929/30 eelarveaastal

Riigikontroll | 09.12.1930 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Nagu Riigikontrolli 1929/30 a. tegevusaruandest näha, allus aruande ajal Riigikontrolli revideerimisele üldse 1231 riigiasutist ja -ettevõtet. Peale selle allus osaliselt kontrollile aktsiisi- ja tollivalvele alluvaid riiklisi ja era ettevõtteid (viinavabrikuid, tubakatehaseid, tolliladusid jne.) 654, abiasutisi (posti-telefoni-telegraafi agentuure, telefonipunkte jne.) 1429 ja Eesti Panga ning Riigihoiukassa agentuure 125.
Töötas Riigikontrollis 117 ametnikku, juriskonsult ühes abiga ja arst-konsultant.
Riigikontrollnõukogu pidas 1929/30 aastal 32 koosolekut, kus läbi arutatud üldse 270 asja. Riigiasutiste poolt ekslikult ülenormi ja seadusevastaselt maksetud summade tagasinõudmise alal otsustati asju 123 isiku kohta, neist vabastati tagasimaksudest 100 isikut Kr.3.857.27 suuruses ja vabastamine otsustati eitavalt 23 isiku asjus Kr.3.714.96 suuruses. Peale selle vaatas Kontrollnõukogu läbi ja tunnistas õigeks 122 riigiasutiste aruannet. Tempel-, puhtakasu-, aktsiisi- ja teiste maksude nõudmisi kustutati 45 isiku suhtes Kr.22.299.47 suuruses.
Eelkontrolli korras vaadati läbi kaitseväeasutiste alal 3890 kulukrediitide maksukäsku, kusjuures avaldati proteste 11 korral. Tagasimaksude alal riigikassast vaadati läbi 259 ettepanekut, kusjuures jäeti nõusolek tagasimaksmiseks andmata 3 ettepaneku kohta. Mitmesuguste tehingute kavasid läbi vaadatud 11474, kusjuures proteste avaldatud 114 kava puhul. Peale selle viseeritud 369 krediidi avamise ja 37 krediidi vähendamise nõudmist ning läbi vaadatud 4226 maksuvõlgade mahakustutuse toimingut, sealjuures proteste avaldatud 101 juhul, missugused ka asutiste poolt arvesse võetud.
Faktilise kontrolli erilise tähtsuse tõttu teostati ka aruande ajal faktilist kontrolli võimalikult laiemas ulatuses. Nii on koha peale toimetatud 1314 revideerimist (eelmisel aastal – 944), kus juures puudusi leiti 450 juhtumil. Prokuratuuri korraldusse saadeti 31 asja 39 ametniku ja ühe eraisiku kohta. Revideerimiste tagajärjel on distsiplinaar korras karistatud 62 ja ametist tagandatud 7 ametnikku.
Vastavalt eelkontrolli teostamise määruse nõuetele on Riigikontrolli esindajad osa võtnud riigiasutiste ja -ettevõtete majandustoimingutest (väljapakkumistest, varade ja tööde vastuvõtmisest jne.) 1923 korral. Proteste on avaldatud 27, milledest arvesse võetud 20.
Aruandesse on paigutatud peaasjalikult statistiline materjal, kuna aga laialisema ülevaate annab Riigikontrolöri ülevaade sama aasta eelarve täitmisest ja riigiasutiste ning -ettevõtete tegevusest, mis ilmub trükitult 1931 a. jaanuarikuul. 

  • Postitatud: 09.12.1930 00:00
  • Viimane muudatus: 19.03.2010 13:37
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2010 13:37

Veel uudiseid