Riigikontroll vähendab eelkontrolli

Riigikontroll | 22.03.1930 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Lihtsustusi ka teistel aladel

18 skp. võeti Riigikontrollnõukogu poolt vastu otsus, millega muudetakse praegu maksev eelkontrolli teostamise määrus. Seni olid riigiasutused kohustatud Riigikontrollile teatama igasugustest toimingutest, kui nende objekti rahaline väärtus on üle 1000 krooni.
Nii asutuste kui ka Riigikontrolli töö hõlbustamiseks on see summa nüüd tõstetud 2000 krooni peale ja seega on väiksemad asjad eelkontrollist vabad. Ühes selle muudatusega väheneb ka toimingute kohta kokkuseatud aktide ja protokollide arv, mis asutused olid kohustatud Riigikontrollile saatma, kui tema esitajatel ei olnud võimalust toimingutest osa võtta. Need aktid lisatakse aruannete juure ja tulevad läbivaatamisele järelkontrolli korras.
Teine muudatus käib maksukäskude eelkontrolli kohta. Seni vaadati eelkontrolli korras läbi maksukäsud Kaitseministeeriumi raha assigneerimistel, kuna teiste riigiasutuste maksukäskude eelkontroll juba varemalt ära muudeti.
Nüüd vabastati eelkontrollist ka Kaitseministeeriumi maksukäsud ja seega jääb maksma ühtlane kord kõigi riigiasutuste kohta.
Peale selle on Riigikontrollil kavatsus ka teistel aladel asjaajamist lihtsustada ja asjata kirjavahetust ära hoida. Maareformi teostamise määruse, samuti ka selle põhjal väljaantud Põllutööministri juhtnööride järgi teatatakse Riigikontrollile võõrandatud hoonete hindamisest, müügile määratud ehituste võistluspakkumistest ja riigimaade rendile andmisel rendimääramisest. Kuna aga hindamine teostatakse kindlate normide järgi, müügi objekti hind sagedasti õige madal ja rendimäärad M.r.t. määrusega normeeritud, siis osutub Riigikontrolli ametniku kohale sõitmine, kui ka toimingutest teatamine asjatuks.
Seepärast on Riigikontrolör esinenud ettepanekuga Põllutööministrile vastavate sammude astumiseks, et juhtnöörid kui Vab.Val. poolt väljaantud määrus muudetakse töö lihtsustamise ja hõlbustamise suunas.
Peale selle on mitmed alad, näiteks loteriide, aktsiisi j.t., mis koormavad asutusi ja ka riigikontrolli väiksemates asjades kirjavahetusega. Ka neil aladel kavatsetakse muutmise ettepanekutega esile tulla, olgugi, et siin tuleb Riigikogul muuta vastavaid seadusi.
Osa lihtsustusi pannakse maksma juba 1. aprillist s.a., s.o. uue eelarve aasta alguseks.

V. a. ................................................ toimetus.
Lahkeks avaldamiseks
Rkt. peasekretär.
22.III.1930 a. 

  • Postitatud: 22.03.1930 00:00
  • Viimane muudatus: 19.03.2010 13:40
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2010 13:40

Veel uudiseid