Riigikontrolöri ülevaade trükkimisel

Riigikontroll | 08.01.1930 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Rohkem revideerimisi kohtadel

Teatavasti esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule lähemal ajal riigi 1930/31 a. eelarve ettepaneku kuna aruannete revisjon lõpetatud siis valmineb ja esitatakse Riigikogule ka Riigikontrolöri ülevaade 1928/29 aasta eelarve täitmisest ja riigiasutuste ja -ettevõtete tegevusest. Praegu on selle ülevaate materjal trükkimisel Riigitrükikojas.
Praksis on näidanud, et asutuste aruandmine on viimaste aastate jooksul märksa paranenud. Sellega avaneb Riigikontrollile võimalus aruannete revisjoni järelkontrolli korras läbi viia teatud lihtsustustega, pannes suuremat rõhku faktilisele kontrollile (revideerimistele kohtadel) ja muutes seda veelgi intensiivsemaks.
Maksvate seaduste järgi võivad revideerijad kirjavahetust alustamata jätta puudustes kuni 1 kroonini, kuna aga Kontrollnõukogul on õigus teatud juhustel juurde- või tagasimakse määramata jätta kuni 20 kr. summas. Seda õigust kavatsetakse nüüd kasutada laiemas ulatuses, kuid muidugi ainult neil juhustel, kui ei ole märgata aruandjate poolt korduvat korratust ega kuritarvitusi.
Peale selle kavatsetakse lihtsustada ka Riigikontrolli sisemise aruandmise korda, sest nüüd on lõpulikult selgunud riigi tegevusaruande ning Riigikontrolöri ülevaate vormid, mispärast võimalikud mõnesugused lihtsustamised.

V.a. „Postimehe” toimetus.
Lahkeks avaldamiseks.


8. I. 30 a.
Rkt. peasekretär

  • Postitatud: 08.01.1930 00:00
  • Viimane muudatus: 19.03.2010 13:40
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2010 13:40

Veel uudiseid