1928/29 a. aruannete revisjon lõpetatud

Riigikontroll | 08.01.1930 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Aruanded revideeritakse lihtsustatult

Riigiasutuste 1928/29 a. aruannete revisjon on Riigikontrollis lõpule viidud ja selle töö tulemuste trükkimine on praegu Riigitrükikojas käsil. Ajaks millal esitatakse Riigikogule Majandusministri poolt kokku seatud riigi 1930/31 eelarve ettepanek, valmineb ka Riigikontrolöri ülevaade 1928/29 a. eelarve täitmisest ja riigiasutuste ja -ettevõtete tegevusest.
On selgunud, et asutuste aruandmine on viimastel aastatel palju korralikumaks muutunud. Seda asjaolu arvesse võttes on revideerijatele korraldus tehtud kirjavahetust mitte alustada väiksemate vigade ja puuduste leidmisel, kui viimased süstemaatiliselt ei kordu ja kuritahtlist iseloomu ei kanna. Praegu maksvat korda, mille järgi revideerijatele lubatud on ülesmärkimata jätta puudusi kuni 1 kroonini ja Kontrollnõukogul õigus on määramata jätta juurde- ja tagasimakse kuni 20 kr., kavatsetakse nüüd hakata tarvitama laiemas ulatuses. Uue Riigikontrolli seaduseeelnõu järele suureneksid veelgi Riigikontrolli volitused sellel alal.
Et vabastada revideerijaid osalt järelkontrolli tööst ja veelgi tihedamalt teostada asutuste revisjoni kohtadel, võimaldatakse Kontrollnõukogu poolt aruandeid revideerida teatud lihtsustatud korras.
Riigikontrolli tegevusaruande ja Riigikontrolöri ülevaate kujud on selgunud lõpulikult, seepärast on Riigikontrolöri poolt korraldus tehtud välja töötada põhimõtted, mille järgi sisemist aruandmist tuleks ümberkorraldada lihtsustamise suunas.

V.a. „Kaja” toimetus.
Lahkeks avaldamiseks.

8. I. 30 a.

Rkt. peasekretär.

  • Postitatud: 08.01.1930 00:00
  • Viimane muudatus: 19.03.2010 13:42
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2010 13:42

Veel uudiseid