Riigiasutuste 1928/29 a. aruanded revideeritud

Riigikontroll | 08.01.1930 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Väikestes asjades jäävad märkused ära

Riigikontrollis on üldiselt lõpetatud riigiasutuste ja -ettevõtete 1928/29 eelarve aasta aruannete revideerimine, mille tulemusena on praegu Riigitrükikojas trükkimisel Riigikontrolöri ülevaade tähendatud aasta eelarve täitmisest ja riigiasutuste ja ettevõtete tegevusest. Raamat ilmub nendel päevadel ja esitatakse Riigikogule ühel ajal majandusministri poolt kokku seatud 1930/31 a. eelarve ettepanekuga.
Aruannete revideerimisel on selgunud, et asutuste aruandmine paraneb üldiselt iga aastaga. Sellepärast on revideerijatele korraldus tehtud, et neil juhustel, kui aruandmises väiksemad vead ehk puudused ei kanna süstemaatilist või kuritahtlist iseloomu, ei ole tarvis kirjavahetust alata. Praegused seadused võimaldavad revideerijatele kirjavahetust ära jätta puudustes kuni 1 kroonini, kuna aga Kontrollnõukogu võib juurde- või tagasimakse määramata jätta kuni 20 kr. summas. Seda korda kavatsetakse nüüd hakata tarvitama laiemas ulatuses. Uus riigikontrolli seaduseeelnõu annab kontrollile siin laiemad volitused kui praegu maksvad seadused.
Selgitamisele ja lahtiseks jäetakse ainult need aruande summad, mida Riigikontroll maksvate seaduste järgi ei saa küllaldaselt tõestatuks lugeda ega ole kompetentne riigikanda võtta /üle 20 kr./
Peale selle antakse Kontrollnõukogu poolt revideerijatele võimalus aruandeid revideerida teatud hõlbustatud ja lihtsustatud korras. Kuna see vabastab ametnikka osalt järelkontrolli tööst, siis on osakondadele tehtud ülesandeks veelgi tihedamalt revideerida asutusi kohtadel, mis nagu praksis näitab, annab kõige rohkem tulemusi.
Ka on juba selgunud lõpulikult, missugust kuju omavad Riigikontrolli ülevaade riigieelarve täitmisest ja tegevusaruanne, mispärast Riigikontrolöri poolt on vastavatele juhtivatele jõududele tehtud ülesandeks välja töötada nõuded kontrolli sisemise aruandmise kohta ja on ette näha, et ka siin saab teha veel mõnesuguseid ümberkorraldamisi asjaajamise lihtsustamise suunas.


V.a. „Päevalehe” toimetus.
Lahkeks avaldamiseks.

8.I.30 a.
Rkt. peasekretär
 

  • Postitatud: 08.01.1930 00:00
  • Viimane muudatus: 19.03.2010 13:41
  • Viimane ülevaatus: 19.03.2010 13:41

Veel uudiseid