Ettevõtete rahalise toetamise andmestiku terviklikkus ja kasutatavus jätavad soovida

05.07.2023 | 10:15

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 5. juuli 2023 - Riigikontrolli analüüsiosakonna peakontrolör Märt Loite saatis täna rahandusministrile märgukirja, kus käsitleb probleeme ettevõtete rahalise toetamise andmestiku terviklikkuse ja kasutatavusega. Peakontrolör palub kirjas ministrit pöörata tähelepanu praktilistele kitsaskohtadele, mis takistavad ettevõtete toetuste kujundajatel ning rakendajatel olla kursis sellega, kellele, millisest allikast ja millises mahus toetusi juba antud on. Praegune olukord pärsib läbimõeldud ja läbipaistvat ettevõtete toetamist.

"Riigikontrollile nähtub, et riik on viimase 10 aastaga andnud kümnete eri asutuste kaudu enam kui 36 000 Eesti ettevõttele rohkem kui 4 miljardit eurot, kuid jätnud andmete puudulikkuse ja toetusandjate vähese koostöö tõttu kasutamata selle majanduspoliitika hoova täieliku potentsiaali. Riik saaks anda ettevõtetele soovi korral hoogu palju täpsemalt (innustada sektoreid erinevalt, tiivustada tulutoovaid tegevusi, stimuleerida soovitud tulemusi), kui toetuspoliitika kujundajate käsutuses oleks terviklikum ja usaldusväärsem info senise abi ning selle mõju kohta, "seisab märgukirjas.

Riigikontroll asus 2022. aasta sügisel ette valmistama laiemat tagasisidet andvat analüüsi selle kohta, milline on olnud riigi antud toetuste mõju ettevõtete käekäigule ja seeläbi ühele või teisele majandussektorile ehk mida ja mil viisil maksumaksjate rahaga ettevõtete toetamine ühiskonnale majanduse eri osade arengu ja muude sotsiaalmajanduslike mõjudena tagasi on toonud. Selle analüüsi tegemiseks oli vaja kõigepealt välja selgitada, kui palju ja millisel eesmärgil on riik viimase 10 aasta jooksul rahaliselt Eesti ettevõtteid toetanud. Kahjuks tuli Riigikontrollil tõdeda, et praegu ei ole võimalik mõistliku aja- ja ressursikuluga kavandatud analüüsi teha ning auditiaruannet koostada, sest selle eelduseks olevat terviklikku ja tõest andmestikku, kellele, millistest allikatest ja kui palju on abi eraldatud, polnud puuduste tõttu ettevõtete toetamise andmetes võimalik koostada. Riigikontroll loodab teema juurde naasta niipea, kui andmete kvaliteet seda võimaldab.

Kirja terviktekst on blogis nii tekstina kui ka originaal-pdf-ina, vt https://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Riigikontrolliblogi/tabid/310/ItemId/2402/amid/920/language/et-EE/Default.aspx

Blogis on kirja juurde lisatud ka Exceli tabel (ligi 121 000 kirjet, hõlmab aastaid 2013–2021) alginfoga, mis on kokku pandud auditeeritavate tehtud väljavõtete põhjal, mida nad tegid vastuseks Riigikontrolli päringutele riigiabi registrist olevatest andmetest (vastutav töötleja Rahandusministeerium) ja riigiabi registris sisalduvatest toetuse andjate enda andmetest. Riigikontroll rõhutab, et ei ole ise teinud eraldi toiminguid, mis võimaldaksid kinnitada, et ühel või teisel andmereal toodud info on korrektne ja täielik. Tabel lihtsalt näitlikustab, millist infot sisaldasid toetuste kohta registrid hetkel, mil toetusandjad auditi käigus päringutele vastuseks väljavõtteid tegid. Riigikontroll on tabelist välja jätnud alla 1 euro suurused „toetused“.

Exceli faili saab alla laadida blogipostituse juurest: https://www.riigikontroll.ee/LinkClick.aspx?fileticket=oiwZWCmK7y0%3d&tabid=310&mid=920&language=et-EE&forcedownload=true

* * *

Taustaks: huvilised saavad riigiabi registriga tutvuda siin:

https://rar.fin.ee/rar/providedAidsByRecipientAndMeasureReviewPage.action?fromMenu=true

Toetuse andjate andmetega näiteks siin:

https://www.pria.ee/toetused/toetusesaajad

https://eas.ee/toetatud-projektid/

https://www.kik.ee/et/projektid

https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/toetatud-projektid

 

Lugupidamisega
Toomas Mattson
Riigikontrolli nõunik
5134900
[email protected]
[email protected]

  • Postitatud: 05.07.2023 10:15
  • Viimane muudatus: 05.07.2023 12:52
  • Viimane ülevaatus: 05.07.2023 12:52

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid