“Ettevõtluse Sõber 2022” aunimetuse EVEA-lt pälvis Riigikontroll

09.02.2023 | 16:15

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 8. veebruar 2023 – Väike- ja keskmised ettevõtted hindavad Riigikontrolli panust õiglasema ja ettevõtjasõbralikuma majanduskeskkonna loomisel. Riigikontroll on järjepidevalt seadnud oma tegevuses sihiks teemad, kus riigi tegevused ja finantsotsused mõjutavad ettevõtlust, teatab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon (EVEA).

EVEA osutas oma teates, et 2022. aastal on Riigikontroll auditeerinud valdkondi, mis on otseselt seotud ettevõtluse hea käekäiguga kogu Eestis. Märkimist väärivad ühenduse silmis näiteks auditid: „Euroopa Liidu toetuste kasutamise riskid ja õppetunnid. Ülevaade riigieelarvesse kavandatud välistoetuste rakendamisest“; „Ülevaade Eesti Töötukassa koolitustest. Kui paljud töötud leiavad erialakoolitusega seotud ameti?“; „Interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus. Kas kiire internet jõuab riigi toel turutõrkepiirkondades lõppkasutajateni?“ Ühendus osutab, et ootab huviga ka auditi „Töövõime vähenemise ennetamine“ aruannet.

„Riigikontroll on oma tegevusega aktiivselt aidanud kaasa ettevõtluse heale käekäigule, juhtides pidevalt tähelepanu kitsaskohtadele ning puudustele, mis takistavad riigi arengut, sealhulgas ettevõtluse arengut, ütles EVEA president Ille Nakurt-Murumaa. „Riigikontroll ei puhka mugavalt JOKK-põhjendustel vaid käsitleb ka neid teemasid, mis ehk küll juriidiliselt korrektsed aga sisult siiski vildakad.“

Riigikontrolör Janar Holm tänas tunnustuse eest Riigikontrolli tööle ja kinnitas, et Riigikontrolli töötajad saavad sellest tunnustusest edasiminekuks vajaliku tõuke. „Riigikontrolli tööks on jälgida maksumaksja raha kasutamist, kuid ühiskonnal on oluline meeles pidada, et maksutulu riigieelarvesse tekib olulises osas läbi ettevõtluse, läbi selle, et keegi paneb mängu oma aja, tervise ja raha püüdluses tuua turule uusi kaupu ja teenuseid. Ettevõtjad on viimaste aastate erinevates kriisides olnud kaasamõtlejateks, kuidas üht või teist riiklikku küsimust paremini lahendada. Leian, et riigiasutused peaks ettevõtjate ettepanekuid mitte pelgalt ära kuulama, vaid ka rohkem rakendama."

Ühendus selgitab oma teates, et alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli saajaid. “Ettevõtluse Sõbra” tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel.

Kandidatuuri ülesseadja peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest isik või organisatsioon on Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saamiseks esitatud. Kandidaatide esitamise õigus on Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel, Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel ja EVEA-l endal.

Varasemalt on nimetatud tiitli pälvinud Vabariigi President Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk, õiguskantsler Ülle Madise, majandusekspert Raivo Vare. Organsatsioonidest on Ettevõtluse Sõbra tiitli saanud näiteks Eesti – 100 korraldustoimkond ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik. 

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6000 mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtte, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate huvide kaitse organisatsioon Eestis.

Priit Simson

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht

+372 640 0102

+372 5615 0280

[email protected]

[email protected]

http://www.riigikontroll.ee/

  • Postitatud: 09.02.2023 16:15
  • Viimane muudatus: 09.02.2023 16:34
  • Viimane ülevaatus: 09.02.2023 16:34

Foto: EVEA

Veel uudiseid