Eesti riigikontrolör Janar Holm: Venemaa ei saa enam jätkata riigikontrollide maailmaorganisatsiooni INTOSAI eesistuja positsioonil

Priit Simson | 03.03.2022 | 08:55

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 3. märts 2022 – Eesti riigikontrolör Janar Holm pöördus kirjaga oma kolleegi, Vene Föderatsiooni Kontrollikoja esimehe Aleksei Kudrini poole, leides, et Venemaa ei saa enam Ukraina vastu sõja alustamise tõttu jätkata riigikontrollide maailmaorganisatsiooni INTOSAI eesistuja positsioonil, kus kontrollikoda on olnud aastast 2019.

Venemaa riigikontrolli eesistumine lõpeks tavaoludes eeloleval sügisel, kui iga kolme aasta järel roteeruv INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) presidendi roll läheb üle Brasiilia riigikontrollile.

„Ma loodan, et kui Te vaatate enda hinge, tunnete, et ainuõige valik on anda INTOSAI eesistumine järgmisele eesistujamaale Brasiiliale üle kohe, ootamata ära Venemaa eesistumise ametlikku lõppu sügisel (või loobuda eesistuja staatusest muul viisil). Usun, et mõistate väga hästi, et see samm on möödapääsmatu, et mitte süvendada INTOSAI liikmeskonnas lõhestatust ja pingeid, mida Venemaa sõjakäik Ukraina vastu on tekitanud. INTOSAI eesistuja roll on aga olemuslikult liikmeskonda ühte liita. Sõja valla päästnud Venemaa ei saa praeguses olukorras enam jätkata INTOSAI eesistujana, see ei ole kooskõlas INTOSAI kogukonna väärtustega“, kirjutab Eesti riigikontrolör oma Vene kolleegile.

Janar Holm nendib oma kirjas Aleksei Kudrinile, et Vene riigi sõjategevus mitte ei loo sildu enam kui 190 riigi kõrgeimat auditiorganisatsiooni ja Euroopa Kontrollikoda ühendava INTOSAI liikmete vahel, vaid purustab neid. „Nii nagu purunevad traagiliselt nii mõttelised sillad vennasrahvaste vahel kui ka päris sillad Ukrainas. Inimesed surevad mõlemal poolel otsuse tõttu, mille on teinud Venemaa president, kelle tegevus on juba paraku hävitanud aastateks isegi lootuse sellise Venemaa majanduse tekkeks, mida Teie püüdsite aastaid tagasi üles ehitada, kui pidasite rahandusministri ametit ja algatasite majandusreforme,“ kirjutas Holm.

Praegune Vene riigikontrolör Aleksei Kudrin on tuntud majandusteadlane ja ta on olnud aastatel 2000–2011 rahandusminister, kes püüdis toetada Venemaal läänelike majandusreformide elluviimist.

Eesti riigikontrolör meenutab, et INTOSAI moto on „Experientia mutua omnibus prodest“ ehk „Üksteise kogemustest võidavad kõik“. „Praegusele olukorrale seda motot kohandades võib öelda, et olukord on vastupidine – sellisest kohutavast kogemusest, mida Vene riik ja selle juhid pakuvad Ukrainale, Euroopale, kogu maailmale, mitte ei võida kõik, vaid hoopis kaotavad kõik. Aga peamiseks kaotajaks on Vene rahvas ja riik ise.“

Holm palub oma kirjas Vene kolleegi viia see teadmine nendeni, kelle käes on otsus see sõda otsekohe lõpetada. „Teil on oma kõrget autoriteeti ja staatust kasutades võimalik seda ka tegelikkuses riigi juhtkonnale teadvustada, erinevalt nendest Venemaa reakodanikest, keda sõja vastu protestimise eest ähvardab kinnipidamine või süüdistus riigireetmises,“ lõpetas Holm oma kirja, nõudes sõja viivitamatut lõpetamist.

Üleeile teatasid Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimad auditiorganisatsioonid, et Ukraina vastu alustatud sõja tõttu peatavad kolme Balti riigi riigikontrolli-organisatsioonid koostöö Venemaa kõrgeima auditiasutuse, Venemaa Kontrollikojaga.

Taustaks:

Kõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvahelisse Organisatsiooni (International Organisation of Supreme Audit Institutions) kuulub 196 täisliiget (riikide kõrgeimad auditiasutused, Euroopa Kontrollikoda) ja 5 assotsieerunud liiget.  INTOSAI on sõltumatu mittepoliitiline valitsusväline organisatsioon, mis on loodud alalise institutsioonina, et vahetada auditi valdkonnas ideid ja kogemusi maailma kõrgeimate auditiasutuste vahel. Organisatsioonil on konsultatiivstaatus ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus.

Kõrgeim organ on liikmete kongress, mis koguneb iga kolme aasta tagant. Vahepeal korraldab komisjonide ja töörühmade tööd juhatus. Peasekretariaat abistab juhatust ja komisjone nende ülesannete täitmisel ning korraldab praktilist tegevust. Peasekretariaati juhib INTOSAI peasekretärina Austria riigikontrolli president.

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

 

  • Postitatud: 03.03.2022 08:55
  • Viimane muudatus: 03.03.2022 11:14
  • Viimane ülevaatus: 03.03.2022 11:14

Riigikontrolör Janar Holm.

RK

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid