Euroopa Stabiilsusmehhanismi auditikomisjoni uueks liikmeks nimetati Eesti Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite

20.06.2024 | 15:57

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Tallinn, 20. juuni 2024 – Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) auditikomisjoni uueks liikmeks nimetati täna Riigikontrolli analüüsiosakonna juht ja peakontrolör Märt Loite. Peakontrolör Loite nimetati viieliikmelisse auditikomisjoni tänasel ESMi aastakoosolekul.

Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM) on 2012. aastal loodud euroala asutus, mille ülesanne on kriisiolukordades stabiliseerida euroala riikide ja euroala majandust tervikuna. ESMi eesmärk on pakkuda finantsabi euroala riikidele, kes seisavad silmitsi rahastamisraskustega. Selleks emiteerib ESM võlainstrumente, mille abil rahastada laene ja muud finantsabi euroala riikidele.

ESMi aktsionärid on euroala riigid ning märgitud kapitali kogumaht on 708 miljardit eurot. Eesti osaluse suuruseks ESMis on 0,25% ehk 1,79 miljardit eurot, sellest tehtud sissemaksena 204,6 miljonit ning vajadusel sissemakstavana 1,59 miljardit.

Euroopa Stabiilsusmehhanismist on antud kolm toetusprogrammi – Hispaaniale, Küprosele ning Kreekale. Sellele eelnesid Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi toetusprogrammid Iirimaale, Kreekale ja Portugalile. Viie riigi laenuprogrammide kogumaht oli 300 miljardit eurot. Nüüdseks on nende kõigi aktiivne osa läbi ning ollakse programmijärgse seire faasis. Riigid juba maksavad laenu tagasi või on alustamas laenu tagasimakseid. ESMi väljaantud laenude jääk on kokku 78 miljardit eurot, ESMi laenuandmise võime on 422 miljardit eurot.

Auditikomisjon on ESMi sõltumatu järelevalveorgan, mis viib läbi sõltumatuid auditeid, kontrollib ESMi raamatupidamisarvestust ning seda, kas tegevusaruanded ja bilanss on korras. Auditikomisjon koostab igal aastal oma tööst ja leidudest aruande, mis esitatakse ESMi juhatajate nõukogule, kuhu kuuluvad ESMi riikide rahandusministrid. Raport tehakse koos ESMi aastaraportiga kättesaadavaks ESMi liikmete riiklikele parlamentidele ja kõrgeimatele auditiasutustele ning Euroopa Kontrollikojale ja Euroopa Parlamendile.

Auditikomisjonil on viis liiget, kellest kaks liiget määratakse tähestiku alusel rotatsiooni korras ESMi liikmete kõrgeimatest auditiasutustest. Eesti esindaja vahetab välja Küprose esindaja. Esimene auditikomisjoni koosolek pärast ametisse nimetamist toimub 27. novembril 2024.

Rohkem infot ESMi ja auditikomisjoni kohta:

https://www.esm.europa.eu/how-we-decide/esm/governance#boardofauditors

https://www.fin.ee/finantspoliitika-valissuhted/rahvusvaheline-koostoo-ja-euroopa-liit/euroopa-stabiilsusmehhanism

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

 

  • Postitatud: 20.06.2024 15:57
  • Viimane muudatus: 25.06.2024 21:09
  • Viimane ülevaatus: 25.06.2024 21:09

Riigikontrolli peakontrolör ja analüüsiosakonna juhataja Märt Loite.

Riigikontroll

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid