Pöördumine riigikontrolli poole

Helerin Kõrvemaa | Priit Simson | 04.12.2019 | 14:17

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll ei osuta küll otseselt avalikke teenuseid ega teeninda elanikke, kuid meie nagu mis tahes muu Eesti riigiasutuse poole saavad pöörduda teabenõude, märgukirja ja selgitustaotlusega loomulikult kõik – nii eraisikud kui ka asutused ja organisatsioonid.

Kõige parem on, kui saadate oma läkituse e-posti aadressile [email protected]. Samuti võib meile saata pöördumise tavapostiga aadressile: Riigikontroll, Kiriku 2/4, 15013 Tallinn.

Riigikontrolli poole pöördumisel saate vastuse seaduses ette nähtud aja jooksul – vastamise aeg sõltub sellest, kas tegu on teabenõude või märgukirja/selgitustaotlusega.

Teabenõudega saate Riigikontrollilt küsida mingit teavet, näiteks dokumenti, mis on juba olemas ehk mille on koostanud oma töö käigus Riigikontroll või on see saabunud Riigikontrollile mujalt. Teabenõudele saate vastuse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast teabenõude registreerimist.

Märgukirjaga on teil võimalik juhtida Riigikontrolli tähelepanu mõnele üldisele probleemile asutuse töös. Märgukirjaga saate teha ettepanekuid asutuse või organisatsiooni töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks ning anda meile teavet.

Selgitustaotlusega saate küsida seisukohta, tõlgendust või praktilist üldist teavet, mis ei ole otseselt dokumenteeritud ja millele vastamiseks tuleb fakte koguda eri allikatest või olemasolevat teavet analüüsida.

Nii märgukirjadele kui ka selgitustaotlusele vastab Riigikontroll seadusega ettenähtud korras üldjuhul mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul arvates kirja registreerimisest. Täpsemad teabenõuetele ning kirjadele vastamise reeglid on kirjeldatud Riigikontrolli asjaajamiskorras.

Selgitusi teabenõuete ning selgitustaotluste ja märgukirjade asjus jagab Riigikontrolli kommunikatsioonijuht:

Kommunikatsioonijuht
Priit Simson
telefon: +372 640 0777
mobiil: +372 5615 0280
e-mail: [email protected]

 

Kodanike vastuvõtu korraldus

Jutulesoovijaid võtab vastu iga kuu viimasel esmaspäeval kella 9–10 arendus- ja haldusteenistuse esindaja, kes vajaduse korral kaasab kõne all oleva valdkonna auditispetsialisti. Vastuvõtule tuleb registreeruda telefonil +372 640 0777 või e-kirja teel [email protected].

Registreerimisel selgitatakse välja vastuvõtule pöördumise põhjus. Kui selgub, et pöördumise põhjus tuleneb asjaoludest, mille käsitlemine või lahendamine ei ole Riigikontrolli pädevuses, selgitatakse seda jutulesoovijale.

Vastuvõtule tulijale teatatakse vastuvõtu kuupäev, kellaaeg ja koht.
Ajavahemikul 9-17 on võimalik saada teavet ka telefonil +372 640 0700.
 

 

  • Postitatud: 04.12.2019 14:17
  • Viimane muudatus: 25.10.2021 17:10
  • Viimane ülevaatus: 25.10.2021 17:10