Mida kujutab endast tegevusaruanne/majandusaasta aruanne?

Veikko Kapsta | 14.03.2019 | 11:20

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Igal kevadel koostab ja esitab Riigikontroll Riigikogule enda majandusaasta kohta käiva aruande. Selles on ülevaade Riigikontrolli aastasest tööst ning sellest, kas riigi audiitor ise on kasutanud talle tööks antud maksumaksja raha mõistlikult ning seaduslikult.

Riigikontrolli majandusaasta aruande kinnitab riigikontrolör, kes vastutab selle eest, et aruanne räägiks lugejale tõtt.

Riigikontroll koostab majandusaasta aruanded seaduste ja Eesti hea raamatupidamistava alusel.

Aruandes on traditsiooniline ülevaade Riigikontrolli põhitegevusest ning auditiosakondade tööst koos audititulemuste lühikokkuvõtetega. Lugeda saab ka näiteks personali dünaamikast ja välissuhete arengust aruandeaastal. Aruandes on kirjas ka riigikontrolöri seisukohavõtud meedias.

Peale tegevusaruande sisaldab majandusaasta aruanne ka raamatupidamise aastaaruannet, milles on antud põhjalik ülevaade Riigikontrolli finantstegevusest. 

Riigikontrolli majandusaasta aruandele annab sõltumatu hinnangu Riigikogu määratud välisaudiitor. Riigikontrolli on auditeerinud nt audiitorfirma Grant Thornton Rimess OÜ, KPMG Baltics OÜ ja PricewaterhouseCoopers AS. Viimasel kolmel aastal on olnud audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti. 

  • Postitatud: 14.03.2019 11:20
  • Viimane muudatus: 10.05.2024 11:29
  • Viimane ülevaatus: 10.05.2024 11:29

Lisamaterjalid

Dokumendid