Mida kujutab endast tegevusaruanne/majandusaasta aruanne?

Veikko Kapsta | 14.03.2019 | 11:20

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Igal kevadel koostab ja esitab Riigikontroll Riigikogule enda majandusaasta kohta käiva aruande. Selles on ülevaade Riigikontrolli aastasest tööst ning sellest, kas riigi audiitor ise on kasutanud talle tööks antud maksumaksja raha mõistlikult ning seaduslikult.

Riigikontrolli majandusaasta aruande kinnitab riigikontrolör, kes vastutab selle eest, et aruanne räägiks lugejale tõtt.

Riigikontroll koostab majandusaasta aruanded seaduste ja Eesti hea raamatupidamistava alusel.

Aruandes on traditsiooniline ülevaade Riigikontrolli põhitegevusest ning auditiosakondade tööst koos audititulemuste lühikokkuvõtetega. Lugeda saab ka näiteks personali dünaamikast ja välissuhete arengust aruandeaastal. Aruandes on kirjas ka riigikontrolöri seisukohavõtud meedias.

Peale tegevusaruande sisaldab majandusaasta aruanne ka raamatupidamise aastaaruannet, milles on antud põhjalik ülevaade Riigikontrolli finantstegevusest. 

Riigikontrolli majandusaasta aruandele annab sõltumatu hinnangu Riigikogu määratud välisaudiitor. Aastast 2013 on selleks olnud audiitorfirma Grant Thornton Rimess OÜ. Varem on Riigikontrolli audiitoriteks olnud ka KPMG Baltics OÜ, AS Deloitte Audit Eesti ja PricewaterhouseCoopers AS.

  • Postitatud: 14.03.2019 11:20
  • Viimane muudatus: 12.04.2021 18:49
  • Viimane ülevaatus: 12.04.2021 18:49

Lisamaterjalid

Dokumendid