Mida kujutab endast tegevusaruanne/majandusaasta aruanne?

Annely Helisalu | 10.04.2018 | 11:45

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Igal kevadel koostab ja esitab Riigikontroll Riigikogule enda majandusaasta kohta käiva aruande. Selles on ülevaade Riigikontrolli aastasest tööst ning sellest, kas riigi audiitor ise on kasutanud talle tööks antud maksumaksja raha mõistlikult ning seaduslikult. Samalaadse aruande peavad enda tegevuse ja raha kasutamise kohta koostama kõik riigiasutused.

Riigikontrolli majandusaasta aruande kinnitab riigikontrolör, kes vastutab selle eest, et aruanne räägiks lugejale tõtt.

Et kõik oleks täiesti kindel, kontrollib sõltumatu välisaudiitor aruande üle ja annab selle kohta oma järeldusotsuse. Aruande õiguse hindaja ehk Riigikontrolli kontrolliva sõltumatu välisaudiitori määrab Riigikogu. Aastast 2013 on selleks olnud audiitorfirma Grant Thornton Rimess OÜ. Riigikontrolli audiitoriteks on olnud ka KPMG Baltics, Deloitte Audit Eesti ja PricewaterhouseCoopers.

Aruandes on traditsiooniliselt ülevaade Riigikontrolli põhitegevusest ning auditiosakondade tööst koos audititulemuste lühikokkuvõtetega. Lugeda saab ka näiteks personali dünaamikast, välissuhete arengust aruandeaastal, riigikontrolöri seisukohavõttudest meedias jne.

Aruande n-ö tekstilise poole järel on põhjalik ülevaade Riigikontrolli majandustegevusest ehk raamatupidamise aastaaruanne, mille juurde kuulub hinnang sisekontrollisüsteemide kohta, ning lõpuks sõltumatu audiitori hinnang. Riigikontroll koostab majandusaasta aruanded seaduste ja Eesti hea raamatupidamistava alusel.

 

  • Postitatud: 10.04.2018 11:45
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 14:00
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 14:00

Lisamaterjalid

Dokumendid