Riigikontrolli struktuur

Maris Vaino | 04.12.2019 | 14:04

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontrolli juhib riigikontrolör, kelle nimetab presidendi ettepanekul viieks aastaks ametisse Riigikogu.

Riigikontroll jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: auditiosakonnaks, kes teeb finants-, vastavus- ja tulemusauditeid; analüüsiosakonnaks, kelle põhiväljund on ülevaated ja eritööd; ning arendus- ja haldusteenistuseks, kes toetab nii põhitegevuse osakondi kui ka riigikontrolöri nende ülesannete täitmisel. 

Auditiosakonda juhib peakontrolör, kes koordineerib valdkondlike auditirühmade tööd. Auditirühmi on kuus ning need keskenduvad valdkondadele nagu keskkond ja säästev areng; haridus, töö, sotsiaalkaitse ja tervishoid; julgeolek ning taristu ja suurinvesteeringud; infotehnoloogia; kohalikud omavalitsused ning raamatupidamine, aruandlus ja finantsjuhtimine. Auditirühmi juhivad auditijuhid.

Analüüsiosakond seirab ja analüüsib riigi rahanduse ja halduse valdkonda ning teisi olulise majandusliku mõjuga küsimusi, lähtudes riigikontrolöri suunistest. Analüüsiosakonda juhib peakontrolör.

Arendus- ja haldusteenistust juhib direktor, kes tagab Riigikontrolli ja riigikontrolöri töö toimimise valdkondades nagu personalijuhtimine; välissuhtlus; raamatupidamine; metoodika, planeerimine ja analüüs; hoone haldus ning asjaajamise korraldamine.

  • Postitatud: 04.12.2019 14:04
  • Viimane muudatus: 23.11.2021 16:38
  • Viimane ülevaatus: 23.11.2021 16:38