Riigikontrolli struktuur

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

 

Riigikontrolli juhib riigikontrolör, kelle nimetab presidendi ettepanekul viieks aastaks ametisse Riigikogu.

Riigikontroll jaguneb kaheks struktuuriüksuseks – auditiosakonnaks, kes tegeleb põhitegevusega – teeb finants-, vastavus- ja tulemusauditeid, ning arendus- ja haldusteenistuseks, mis toetab nii auditiosakonda kui ka riigikontrolöri nende ülesannete täitmisel. 

Auditiosakonda juhib peakontrolör, kes koordineerib valdkondlike auditirühmade tööd. Auditirühmi on seitse, mis keskenduvad valdkondadele nagu keskkond ja säästev areng; haridus, töö, sotsiaalkaitse ja tervishoid; infrastruktuur ja suurinvesteeringud, sise- ja välisjulgeolek ning turvalisus, infotehnoloogia, kohalikud omavalitsused ning raamatupidamine, aruandlus ja finantsjuhtimine. Auditirühmi juhivad auditijuhid.

Arendus- ja haldusteenistust juhib direktor, kes koordineerib Riigikontrolli ja riigikontrolöri töö tagamist valdkondades nagu personalijuhtimine; välissuhtlus; kommunikatsioon, raamatupidamine; metoodika, planeerimine ja analüüs; hoone haldus ning asjaajamise korraldamine.

  • Postitatud: 26.10.2017 14:04
  • Viimane muudatus: 30.07.2018 12:13
  • Viimane ülevaatus: 30.07.2018 12:13