Kollegiaalhindamise ehk Peer Review’ raportid

04.12.2019 | 15:41

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Kollegiaalhindamine e ingl k Peer Review kujutab endast kõrgeima auditiasutuse luubi alla võtmist kolleegidest ekspertide poolt, kes annavad hinnangu asutuse tegevuse eri aspektidele, vastavusele rahvusvahelistele standarditele ning keskkonnale (eelkõige õiguslikule raamistikule), milles tegutsetakse.

Kollegiaalhindamise käigus tutvuvad teiste kõrgeimate auditiasutuste eksperdid asjakohaste seaduste ja regulatsioonidega, valikuga auditiaruannetest ja muudest dokumentidest ning kohtuvad osakondade eri tasandi töötajatega. Samuti intervjueeritakse huvirühmade (täitevvõimu, st auditeeritavate, Riigikogu ja ajakirjanduse) esindajaid. Värske ja rutiinivaba pilk väljastpoolt organisatsiooni võimaldab anda soovitusi muutmisvajaduste kohta asutuses endas ja/või suhetes ümbritseva keskkonnaga.

Riigikontrolli esimese, 1999. aasta kollegiaalhindamise tellis riigikontrolör Juhan Parts, kui olid käimas liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga, seaduste harmoniseerimine ning Riigikontrolli institutsionaalne arendamine valmistumaks suurenevaks vastutuseks seoses Euroopa Liidu rahavoogudega. Meeskonda juhtis Nick Treen SIGMAst ja sellese kuulusid eksperdid Hollandi, Saksamaa, Taani ja Suurbritannia kõrgeimatest auditiasutustest. Kollegiaalhindamise aruandest ajendatuna koostati Riigikontrolli esimene strateegiline plaan, mis oli aluseks arenguprogrammide koostamisele ja muudatustele töökorralduses ning 2002. aasta ajakohastati sellele tuginedes Riigikontrolli seadust.

2005. aastal. pöördus riigikontrolör Mihkel Oviir SIGMA poole palvega korraldada järjekordne kollegiaalhindamine. Ka seekord juhtis meeskonda Nick Treen, kuigi koosseis oli mõnevõrra muutunud ja Taani asemel Rootsi kõrgeim auditiasutus. Hinnati eelmise kollegiaalhindamise järel seatud eesmärkide saavutamist ja tõdeti, et kuigi on tehtud arvestatavaid edusamme, on samas ruumi edasiliikumiseks parima praktika ja standardite suunas.

Järjekordse strateegilise plaani koostamise käigus otsustas riigikontrolör Alar Karis kasutada 2015. aasta esimeses pooles läbi viidud kollegiaalhindamise tulemusi. Kolmanda kollegiaalhindamise lõpparuannet esitleti septembris. Seekord oli meeskonna juhiks Hollandi riigikontroll eesotsas Frank van den Broekiga ning kaasatud olid esindajad Rootsi ja Poola kõrgeimatest auditiasutustest. Väärtuslikke nõuanded saadi nii strateegia kui ka eelkõige igapäevase töökorralduse tarvis.

  • Postitatud: 04.12.2019 15:41
  • Viimane muudatus: 04.12.2019 10:56
  • Viimane ülevaatus: 04.12.2019 10:56

Lisamaterjalid

Dokumendid