Riigikontrolli hanked ja lepingud

Igor Aljošin | 21.03.2019 | 15:32

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll sõlmib nii põhi- kui ka kõrvaltegevusteks mitmesuguseid lepinguid.

Auditite käigus sõlmib Riigikontroll valdkonna eriteadmiste saamiseks lepinguid valdkonna asjatundjate ehk ekspertide kaasamiseks. Asjatundja kaasamise ettepaneku teeb auditit läbi viiv auditimeeskond, kes peab ka läbirääkimisi sobiva asjatundja leidmiseks ning tema tööülesannete määramiseks.

Asjatundjatega kirjalike lepingute sõlmimisel kasutab Riigikontroll väljatöötatud lepinguvorme, millel põhinevaid lepinguid on võimalik kohandada, lähtudes konkreetsetest vajadustest ja läbirääkimistel saavutatud kokkulepetest.

Nagu igal asutusel, on ka Riigikontrollil vaja oma tegevuseks hankida IT-vahendeid, kontoritarbeid, büroomööblit, samuti tellida mitmesuguseid teenuseid. Riigiasutusena on Riigikontroll hankija, kellele laienevad riigihangete seadusest tulenevad kohustused.

Alla riigihanke piirmäära jäävate hangete puhul järgib Riigikontroll riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid. Korraldades lihthankeid, mille maksumus ületab 30 000 eurot asjade või teenuste puhul ning 60 000 eurot ehitustööde puhul, teavitab Riigikontroll ettevõtjaid riikliku riigihangete registri kaudu. Riigihanke hankemenetluse piirmäära ületavate hangete teated avaldatakse riiklikus riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/).

Lepingud, mille maksumus ületab 10 000 eurot, sõlmib Riigikontroll alati kirjalikult. Õigus Riigikontrolli nimel kirjalikke lepinguid sõlmida on riigikontrolöril, arendus- ja haldusteenistuse direktoril ning volituse alusel piirmääras alla 10 000 eurot kuluhalduritel. Riigikontrolli riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab kuluhaldur ning korraldamise seaduslikkuse tagab õigusnõunik. Õigusnõunik on samuti Riigikontrolli riigihankekomisjoni esimees.

Keskkonnakaalutlustel eelistab Riigikontroll nii riigihangete korraldamisel kui ka lepingute sõlmimisel elektroonseid võimalusi ja vahendeid paberdokumentidele, seepärast pakume alati oma koostööpartneritele võimaluse sõlmida Riigikontrolliga lepingud digitaalselt.

  • Postitatud: 21.03.2019 15:32
  • Viimane muudatus: 18.01.2024 11:00
  • Viimane ülevaatus: 18.01.2024 11:00

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke