Riigikontrolli eelarve

28.02.2018 | 12:05

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Riigikontrolli tegevust finantseeritakse riigieelarvest, mille kinnitab iga aasta kohta parlament.

Praegu esitab Riigikontroll oma eelarvesoovid rahandusministeeriumile, kes määrab nii piirsummad kui ka lõpliku eelarve. Sisuliselt tähendab see, et rahandusministeerium, keda Riigikontroll auditeerib, otsustab tegelikkuses selle üle, kuidas ja mil määral oma kontrollijat rahastada.

Euroopa Liidu ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ühisalgatusel töötava organisatsiooni SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) eksperdid on kahes aruandes (1999. ja 2005. aastal) tõstatanud küsimuse, kas Riigikontrollil peaks olema õigus esitada oma eelarve projekt otse Riigikokku või on piisav praegune lahendus, kus see toimub läbi rahandusministeeriumi. Ekspertide sõnul kehtib üldine arusaam, et otsese pöördumise õigus parlamenti on sõltumatust silmas pidades alati tugevam ja parem lahendus kui pöördumine rahandusministeeriumi kaudu.

Näiteks Ühendkuningriigis annab sealne riigikontroll (National Audit Office, NAO) eelarveliselt aru parlamendi auditikomisjonile (mitte parlamendi rahanduskomisjonile, vaid parlamendi kõikide parteide esindajaist koosnevale komisjonile), kes kontrollib NAO eelarvet ja määrab NAO majandusaruannete välisaudiitori.

Eksperdid on leidnud, et finantssõltumatus on Riigikontrollile väga tähtis ja et Riigikontroll peaks saama suurema finantssõltumatuse. Sellest tulenevalt on Riigikontroll teinud ka ettepaneku senist süsteemi muuta nii, et selle eelarveküsimusega tegeleks otse Riigikogu, vältimaks igasugust Riigikontrolli rahalise sõltumatuse rikkumist ja täitevvõimu sekkumist.

  • Postitatud: 28.02.2018 12:05
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 13:59
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 13:59

Lisamaterjalid

Dokumendid