Riigikontrolli eelarve

Veikko Kapsta | 14.03.2019 | 11:15

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontrolli tegevust finantseeritakse riigieelarvest, mille kinnitab iga aasta kohta Riigikogu.

Riigikontrolli eelarve juures tuleb silmas pidada, et kuigi Riigikontrolli eelarve kinnitab Riigikogu, toimub Riigikontrolli eelarve sisuline menetlus ja piirsummade kehtestamine Rahandusministeeriumi ehk ühe auditeeritava kontrolli all. Seda on Riigikontrolli sõltumatuse aspektist probleemseks pidanud Euroopa Liidu teiste riikide kõrgeimad auditiasutused kahe kollegiaalhindamise (peer review) käigus.

Riigikontrolli kuludest suurema osa, ligikaudu 68% eelarvest, moodustavad tööjõukulud. Majandamiskuludest ligikaudu poole moodustavad Tallinnas Toompeal Kiriku 2/4 Riigikontrolli kasutuses oleva hoone rendi- ja halduskulud Riigi Kinnisvara ASile. Ülejäänud majandamiskulud on seotud personaliarenduse, koolituse, infotehnoloogia, kommunikatsiooni, välissuhete ja ekspertide kuludega. Investeeringuid tehakse infotehnoloogiliste seadmete ja auditeerimist toetava tarkvara uuendamiseks.

  • Postitatud: 14.03.2019 11:15
  • Viimane muudatus: 04.06.2024 10:46
  • Viimane ülevaatus: 04.06.2024 10:46

Lisamaterjalid

Dokumendid