Riigikontrolli eelarve 2013. aastal

 
Eelarve 2013* EUR
Ametnike töötasu
2 065 680,00
Riigikontrolöri töötasu
99 045,00
Töötajate töötasu
296 088,00
TVL alusel makstav tasu
77 924,00
Erisoodustused( s.h õppelaen)
25 801,00
Personalikuludega kaasnevad maksud
864 721,06
KOKKU PERSONALIKULUD
3 429 259,06
Administreerimiskulud
282 647,00
Ekspertide tasu
35 013,91
Lähetuskulud
104 700,00
Koolituskulud
46 600,00
Hoone majandamiskulud
316 437,00
Transpordikulud
28 270,00
IKT kulud
144 998,00
Inventarikulud
17 709,00
Meditsiinikulud
3 377,00
Käibemaks
151 149,00
KOKKU MAJANDAMISKULUD
1 130 900,91
KOKKU INVESTEERINGUD
4 474,00
KOKKU SOTSIAALTOETUSED (RK ametnike pensionid)
350 000,00
KOKKU ERALDISED
880,00
KOKKU EELARVE 2013
4 915 513,97

*Sisaldab ka 2012. aastast üle tulnud summat 88 396,97 eurot.

 

Scripter

Riigikontrolli veebikeskkonnas kasutatakse nn küpsiseid (ingl cookies). Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.