Digitaalselt allkirjastatud dokumentidest

Margit Kuusk | 16.05.2010 | 9:45

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Et Eestis pole vahet, kas dokument on allkirjastatud paberil või digitaalselt, võtab Riigikontroll vastu ka digitaalselt allkirjastatud dokumente. Dokumendid palume saata e-posti aadressil riigikontroll@riigikontroll.ee.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendi vastuvõtmiseks ja digitaalallkirja kehtivuse kontrollimiseks kasutatakse Eesti Sertifitseerimiskeskuse väljatöötatud tarkvara DigiDoc Client.

Digitaalallkirjaga dokument peab olema soovitatavalt *.txt, *.rtf, *.pdf või *.jpg laiendiga ega tohiks sisaldada muutuvaid osi (kirja sisu muutvaid linke).

Juhul kui saadetud dokumendi digitaalallkirja sertifikaat on kehtetu või dokument ei ole vormistatud nõuetele vastavas failiformaadis, teavitab Riigikontrolli haldusteenistus sellest saatjat elektronkirja või telefoni teel.

Digitaalselt allkirjastatud dokumentide väljasaatmine

Riigikontroll pooldab paberivaba asjaajamise põhimõtet. Kui väljasaadetava dokumendi adressaadiks on teine asutus või isik, kel on võimalus võtta vastu digitaalselt allkirjastatud dokumente, eelistatakse digitaalset edastamisviisi.

Riigikontrolli ametnike õigused dokumentide allkirjastamisel on kindlaks määratud Riigikontrolli seadusega ja riigikontrolöri kinnitatud korras.

Riigikontrolli ametnikul on õigus allkirjastada oma põhitegevusega seotud või esindusvaldkonda kuuluvaid dokumente ja kirju, mis on adresseeritud tema ametikohaga samaväärsel või madalamal ametikohal olevale ametnikule.

Auditiaruande ja menetlusteate allkirjastab peakontrolör (riigikontrolli seadusest tulenevatel erijuhtudel riigikontrolör). Auditi töödokumente allkirjastab auditijuht (auditiprojekti juht).
Digitaalse kinnituse õigsust saab kontrollida DigiDoc portaali abil Internetis aadressil https://digidoccheck.sk.ee/ või DigiDoc klientprogrammi abil, mille täpsem info asub aadressil http://www.digidoc.ee.
 

  • Postitatud: 16.05.2010 9:45
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 14:01
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 14:01