Riigikontrolli ja Eesti riigi ajalugu käsitlevad teosed

Toomas Mattson | 17.11.2015 | 14:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll andis 2009. aasta kevadel oma 90. aastapäeva tähistamiseks koostöös kirjastusega SE&JS kaks raamatut: Riigikontrolli ajaloomaterjalide kogumik „Riigikontroll 1918–2008” ja sõjaeelse riigikontrolöri Karl Soonpää päevik aastatest 1939–1940.

Teos „Faatum. Eesti tee hävingule 1939–1940. Riigikontrolör Karl Soonpää päevik aastatest 1939–1940. Molotovi-Ribbentropi pakti tagamaad: dokumente ja materjale“ (koostaja Küllo Arjakas, kujundus Andres Tali) sisaldab riigikontrolör Karl Soonpää päeviku (aastad 1939–1940) ning poliitilisi, diplomaatilisi ja sõjandusalaseid dokumente, artikleid, kirju, allikmaterjale ja fotosid 1930. aastate lõpust ja 1940. aastate algusest.

840-leheküljeline raamat avab pöördeliste aastate saatuslikke tagamaid nii sõnas kui ka pildis. Selle ülimalt traagilise epohhi kohta ilmunud raamatutest Eestis on „Faatum” seni üks ülevaatlikumaid, paljud unikaalsed fotod ja dokumendid ilmusid Eestis trükis esimest korda (kokku on fotosid 350). Kommentaaridega varustatud dokumendid, mida ilmestavad arhiivifotod, peegeldavad ehmatava aktuaalsusega ka tänapäeva.

Raamatu kirjastaja Sirje Endre leidis, et kes iganes meist püüab vähegi mõista või endale lahti seletada tänase Eesti, Euroopa ja kogu maailma ees seisvaid probleeme, sellele võiks „Faatum” olla nii õpetaja kui ka tuleviku teejuht.

Kogumik „Riigikontroll 1918–2008” (koostajad Küllo Arjakas ja Toomas Mattson, kujundus Andres Tali) kujutab endast ülevaadet Riigikontrolli ajaloost ja inimestest selles ajaloos. Siit leiab lühemaid ja pikemaid kirjutisi Riigikontrolli iga-aastasest tegevusest, arhiivi- ja ajalehematerjale, seadusi-määrusi ja muid dokumente ning fotosid. Aastad ei ole vennad ja nii on ka Riigikontrolli kaheetapilises ajaloos tähtsamaid või tagasihoidlikumaid aastaid. Sestap erinevad käsitletud aastad paratamatult oma mahu ja põhjalikkuse poolest. Kõik aastad väärivad muidugi omaette põhjalikku uurimist, kogumik on katse luua esmane aluskiht institutsiooni tegevusloost. Raamatus on iga aasta kohta esitatud ka ühiskondlik-poliitiliste sündmuste kronoloogia, mis ei anna vajalikku teavet mitte ainult Riigikontrolli töö, vaid üldse Eesti Vabariigis asetleidnu kohta.
 

  • Postitatud: 17.11.2015 14:00
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 14:05
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 14:05

Teose „Faatum. Eesti tee hävingule 1939–1940. Riigikontrolör Karl Soonpää päevik aastatest 1939–1940“ esikaas.

SE&JS