Riigikontrolli infokeskus

Katrin Gottlob | 04.12.2019 | 12:42

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontrolli infokeskuse põhiülesanne on varustada Riigikontrolli ametnikke tööks vajaliku teabega, samuti olla abiks teistele avaliku sektori auditeerimisest huvitatutele – nendele, kes sedalaadi infot õppetöös või erialases tegevuses vajavad.

Riigikontrolli infokeskuses on olemas auditeerimisteemalise kirjanduse kogu nii paberil kui ka elektrooniliselt linkide ja failide kujul ning oskusteave kvaliteetse info hankimiseks.

Põhilise osa teavikute kogust moodustavad

  • teiste riikide riigikontrollide materjalid;
  • rahvusvaheliste auditiorganisatsioonide (INTOSAI ja EUROSAI) materjalid;
  • Eestis ilmuv õigus-, haldus- ja majanduskirjandus;
  • välismaal ilmuv auditeerimis-, õigus-, haldus- ja majanduskirjandus;
  • Eestis ja välismaal ilmuvad perioodilised väljaanded.

Infokeskus on avatud esmaspäevast reedeni 8.30–17.00.

Infokeskuse kasutajaid aitab ja esitatud küsimustele vastab infotöötaja Katrin Gottlob.

Infokeskuse telefon:  +372 640 0739
E-post: [email protected]
Skype: katrin.gottlob

  • Postitatud: 04.12.2019 12:42
  • Viimane muudatus: 22.01.2020 23:27
  • Viimane ülevaatus: 22.01.2020 23:27