Muud publikatsioonid

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll on aastate jooksul koostanud või avaldanud erinevaid materjale.

Muude publikatsioonide alamlehtedelt leiab Riigikontrolli ja Eesti riigi ajalugu käsitlevaid teoseid.

„Faatum. Eesti tee hävingule 1939–1940. Riigikontrolör Karl Soonpää päevik aastatest 1939–1940. Molotovi-Ribbentropi pakti tagamaad: dokumente ja materjale“ (koostaja Küllo Arjakas, kujundus Andres Tali). 840-leheküljeline raamat avab pöördeliste aastate saatuslikke tagamaid nii sõnas kui ka pildis.

„Riigikontroll 1918–2008” (koostajad Küllo Arjakas ja Toomas Mattson, kujundus Andres Tali). Kogumik kujutab endast ülevaadet Riigikontrolli ajaloost ja inimestest selles ajaloos.

„Refuugium. Kodu toomi varjus. Aadlipaleed Kiriku 2 ja 4. Toompea sajandeis“ (autor kunstiajaloolane Juhan Maiste, kujundaja Peeter Laurits, toimetaja Kadri Asmer). Teos räägib Toompeast kui võimusüdamest läbi sajandite, selle kujunemisest, mentaliteedist, aadlilinnast kui vaimsest pelgupaigast, omamoodi refuugiumist muutuvas maailmas, samuti aadlipaleede kompleksist Tallinnas Toompeal toomkiriku taga Kiriku 2/4, kus alates 2016. aastast asub Riigikontroll.

Veel on siia alamlehtedele koondatud ajaloolised ülevaated nagu „Valitsusasutiste tegevus 1938/39. aastal“ ja „Eesti Vabariigi 1939/40 riigieelarve“. Faksiimiletrükised on välja antud töömaterjalina Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjonile eelarve läbipaistvuse ja esitusviisi selguse ning valitsuse aruandluse teemaliseks aruteluks.

***

Samuti on alamlehtedele koondatud teisi Riigikontrolliga seotud materjale.

„E-harta ehk Igaühe õigused e-riigis“ on 2018. aastal Riigikontrolli ja õiguskantsleri koostöös valminud ülevaade, kust iga avalike teenuste kasutaja saab järele vaadata, millised õigused tal e-riigis asutustega suheldes on, ja teha kindlaks, kas neid on järgitud.

2003. aastal andis Riigikontroll oma 85. aastapäeva puhul n-ö korporatiivtrükisena välja Vene kirjaniku Nikolai Vassiljevitš Gogoli surematu komöödia „Revident“.

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, Küprose ja Malta kõrgeimate kontrolliasutuste ning Euroopa Kontrollikoja aruandes „Suhted kõrgeimate kontrolliasutuste ja parlamendikomisjonide vahel“, mis valmis 2003. aastal, on antud ülevaade kõrgeimate auditiasutuste koostöösuhetest parlamendiga ning soovitusi suhete parandamiseks.

 

  • Postitatud: 04.12.2019 11:00
  • Viimane muudatus: 22.01.2020 22:58
  • Viimane ülevaatus: 22.01.2020 22:58

Lisamaterjalid

Dokumendid