Riigikontrolör Janar Holmi tervituskõne Riigikogu pidulikul istungil Asutava Kogu kokkutulemise 100. aastapäeva puhul

Janar Holm | 23.04.2019 | 12:52

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Austatud Vabariigi President, president Rüütel, Riigikogu esimees, parlamendi ja valitsuse liikmed, külalised!

Ma ei mäleta ühtegi Riigikogu koosseisu, mille kokkutulemise järel poleks ohatud: jah, eks ta ole läbilõige ühiskonnast, aga kas tõesti oli vaja seekord ikka nii sügavalt lõigata. Küllap ohatakse samamoodi ka edaspidiste koosseisude selgumise järel. See on inimlik, sest ega ju pole palju neid, kellele meeldiks iseenda peegelpilt.

Kui kümme aastat tagasi oli siinsamas saalis Asutava Kogu kokkutulemise 90. aastapäeva pidulik istung, tsiteeris toonane riigikontrolör Mihkel Oviir lõike ajakirjas Akadeemia ilmunud artiklist, mille autor on füüsikust teadlane Tiit Kärner. Loen täna neid ridu veel kord, sest nad pole oma aktuaalsust kaotanud. Olud, inimesed ja probleemid on muutunud ja vahetunud, kuid sõnum on universaalne.

Tsiteerin: „Need poliitikud ja riigijuhid, kellega rahul ei olda, on ju rahva enda seast ja rahva enda poolt valitud ning seda just nende eeldatava sobivuse järgi sellesse rolli. Olgu nad seega kui tahes kehvad, nad on ikkagi parimad, keda sellel rahval võtta on, ning nende asendamine teistega ei muudaks midagi. [---] iseseisva riigi rahvas vastutab ise selle eest, milline on tema valitsus või valitseja  [---] Olukord, kus rahvas kujutleb end suurima kannatajana omaenda valitsuse all, on groteskne, naeruväärne ja alandav.“ Tsitaadi lõpp.

Nii vastutame vabade kodanike ja valijatena mis tahes tulemuse eest, mis lõpuks siin saalis meie valiku läbi resulteerub. Selle vastutuse tunnetamine pole paraku viimase kümne aastaga lihtsamaks läinud, oma mõju on avaldanud ka infovälja ja mõtlemise killustumine.

Seetõttu on eriti oluline meeles pidada meie kõigi, eriti aga just parlamendi liikmete rolli vastutustundliku valitsemise ja faktipõhise otsustamisruumi kujundamisel – ühiskonnale maailma asjade selgitamisel tasakaalukal ja faktidel põhineval viisil. Vaadates arengut nii laias maailmas kui ka meil, on üha tähtsam, et valijaskond oskaks vastutustundlikult kasutada demokraatiat ja tema instrumentaariumi.

Nii on ajaloolane ja ühiskonnategelane, sõjaeelse Eesti üks tippintellektuaale Peeter Tarvel oma mitmetes töödes rõhutanud, et demokraatia toimimine vajab valgustatud valija olemasolu. Tarvel on ka kirjutanud, et tulevikudemokraatia suudab visa ja süstemaatilist tööd nõudvaid ülesandeid täita vaid ühel eeldusel – nimelt siis, kui haritud pead ei poe oma kitsasse teokarpi ega eemaldu laiast ühiskonnast. Ja ei kummarda teenimisvalmis karjerismi-innus iga võimu, milline see ka ei oleks.

Just valijaskonna kannatlik ja järjekindel valgustamine – mitte tema liigne pimestamine välklambi sähvatust näkku suunates ega mõistuse hämardamine – on just ennekõike valitud rahvaesindajate kanda olev roll ja vastutus. Aga samamoodi on see ka kõigi riigi teenistuses olijate kohus.

Ja mul on siin hea meel kinnitada, et Riigikontroll on valmis olema rahvast esindavatele Riigikogu liikmetele kõigiti abiks ja toeks just faktipõhise otsustamise ja faktipõhise arutelu õhkkonna loomisel. Samuti saame aidata kaasa faktide vaheliste seoste paremale tajumisele.

Lõpetuseks:

Peeter Tarveli kaasaegne, silmapaistev Eesti ajakirjanik, ajaloolane ja ühiskonnategelane Eduard Laaman on oma teoses „Demokraatia ja diktatuur“ kirjutanud read, mida on kasulik ikka ja jälle meelde tuletada:

Tsiteerin. „Meie võtsime demokraatiast tema kõige painduvama vormi – parlamentarismi. Juba põhiseaduse koostamisel kostis hääli, et see mitte hädaohuta ei ole. Ta esitab oma kasutajatele kõige kõrgemad nõudmised. Ta on nagu kõige täiuslikum masin, mis vajab kõige vilunumat käsitlust. [---] Kui talumees peab tarvitama masinat, mille keerulist värki ta ei tunne, siis ei saa tulemata jääda viperused. On mees küllalt nõutult higistanud ja taeva mustaks kirunud, tuleb tal tahtmine kogu kupatus aia taha kraavi kihutada, kui ta seda juba kohapeal vihahoos puruks ei peksa. [---] Niisugusel silmapilgul on hädasti vaja natuke kannatust, et mitte astuda mõtlematuid samme, mida pärast raske parandada.“ Tsitaadi lõpp.

Tänan Teid ja soovin kõigile mõistlikku meelt ja arukust.

  • Postitatud: 23.04.2019 12:52
  • Viimane muudatus: 23.04.2019 12:52
  • Viimane ülevaatus: 23.04.2019 12:52

Veel uudiseid