Riigikontrolör Janar Holmi vastus Riigikogu liikme Helir-Valdor Seederi kirjalikule küsimusele seoses COVID-19 vaktsiinilepingute teemalise teabepäringuga

01.02.2022 | 15:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontrolör Janar Holm saatis 1. veebruaril 2022 vastuse Riigikogu liikme Helir-Valdor Seederi kirjalikule küsimusele, mis käsitles COVID-19 vaktsiinilepingute kohta tehtud teabepäringut ja selle info analüüsimist Riigikontrollis:

Austatud Helir-Valdor Seeder

Tänan Teid küsimuste eest, mis puudutavad riigi tegevust koroonakriisi tõrjumisel. Vastan Teie 18. jaanuaril 2022 esitatud küsimustele ulatuses, mida saan hetkel teha, sest osa info hindamine laiemas kontekstis ootab riigi majandusaasta koondaruande kohta tehtava auditi valmimist. Loomulikult edastan Teile Riigikontrolli järeldused võimalikult terviklikult niipea, kui see on võimalik. Osa vastuseid saan aga saata juba kohe – siin nad on rühmitatuna küsimuste kaupa.

Küsimus: Kas Sotsiaalministeerium on vastanud Teie teabepäringule ja väljastanud Riigikontrollile kõik COVID-19 vaktsiinide hankimisega seotud lepingud ning muud varude soetuse aluseks olevad dokumendid?

Jah, on. Riigikontrolli audiitorid palusid Sotsiaalministeeriumil esitada meile lepingud ja muud dokumendid, mille alusel toimusid COVID-19 vaktsiinide tarned 2020. aasta lõpus ja 2021. aastal. Sotsiaalministeerium esitas meile Euroopa Komisjoni ja vaktsiinitootjate (AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica, Moderna ja Pfizer-BioNTech) vahel sõlmitud eelostulepingud, lepingud ja Sotsiaalministeeriumi poolt lepingu alusel allkirjastatud tellimusvormid. Tellimusvormid on liikmesriikide allkirjastatud lepingulisad, mille vorm on ette nähtud Euroopa Komisjoni sõlmitud (eel)ostulepinguga. Tellimusvormides on üldjuhul fikseeritud tarnitavaid kogused, hinnad, makse- ja tarnetingimused, tarnegraafikud.

Küsimus: Kui kaugele ja milliste järeldusteni on Riigikontrolli audiitorid jõudnud eelmainitud lepingute ja dokumentide auditeerimisel ning millal plaanite auditi tulemusi Riigikogu liikmetele tutvustada?

Riigikontroll on teinud päringu Sotsiaalministeeriumile seoses riigi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimisega. Nagu näeb ette riigieelarve seadus, on kavas auditi lõpetada ja tulemused avaldada käesoleva aasta augustis. Vaktsiiniostudega seoses selgitatakse auditi käigus järgmist:

  • Milliseid kohustusi on vaktsiiniostu lepingutega võetud? Kas need kohustused on raamatupidamises korrektselt kajastatud?
  • Kui palju on kehtivate lepingute alusel vaktsiine tellitud? Kas tellimusvormid vastavad lepingutele?
  • Kui palju on vaktsiinide eest tasutud? Kas makstud on lepingutes kokku lepitud hinnakirja kohaselt? Kas ettemaksed on olnud põhjendatud?
  • Kui palju on vaktsiine Eestisse tarnitud ning kas kõik tellitud vaktsiinid on kätte saadud ja varude arvestus korrektne?

Juhul, kui meil on olulisi tähelepanekuid, siis kajastame need eespool mainitud aruandes ja mul on hea meel need ka Teile veel eraldi edastada.

Ajendatuna Teie varasematest kirjalikest küsimustest lisan selgituseks, et 31.12.2021. a seisuga on Eesti tellinud vaktsiine mitmel korral neljalt tootjalt kokku 3,46 miljonit doosi. Tellitud kogus jaguneb tootjate vahel järgmiselt: AstraZenecalt on tellitud 1,33 miljonit doosi, Janssen Pharmaceuticalt 0,3 miljonit doosi, Modernalt 0,41 miljonit doosi ja Pfizerilt-BioNTechilt 1,42 miljonit doosi. Vabariigi Valitsus on otsustanud osa tellitud vaktsiinidest (AstraZeneca ja Janssen) annetada kolmandatele riikidele: kokku annetatakse ligikaudu 1,13 miljonit ühikut. 31.12.2021. a seisuga oli Eestisse tarnitud kokku 2,27 miljonit ühikut vaktsiini. Kõige rohkem on Eestisse jõudnud Pfizeri-BioNTechi toodetud vaktsiine (1,56 miljonit doosi, see sisaldab ka Soomelt laenatud doose).

Terviseameti andmetel on riigieelarvest 31.12.2021. a seisuga makstud vaktsiinide eest kokku 23,9 miljonit eurot. Seejuures on oluline rõhutada, et lepingutes on eri tootjatega kokku lepitud erinevates maksetingimustes: osale tootjatest on tehtud ettemakseid (nt Moderna) ning teistele tootjatele ei ole veel kõikide tellitud dooside eest makstud (nt AstraZeneca).

Detailsema info lepingutingimuste, sh tarne- ja maksetingimuste kohta saab Teile anda tervise-ja tööminister, kes on Eesti riigi poolt allkirjastanud vaktsiinide tellimusvormid. Samuti saab tervise- ja tööminister tutvustada Teile kui Riigikogu liikmele vaktsiinidesse puutuvaid lepinguid, millega tutvumiseks on Teil täielik õigus.

Lugupidamisega

Janar Holm

riigikontrolör

1. veebruar 2022

 

  • Postitatud: 01.02.2022 15:00
  • Viimane muudatus: 03.02.2022 10:49
  • Viimane ülevaatus: 03.02.2022 10:49

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid