Riigikontrolör Janar Holmi vastus Riigikogu liikme Heiki Hepneri kirjalikule küsimusele seoses Rail Balticu projektiga

Janar Holm | 22.07.2020 | 13:31

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Tänan Teid huvi tundmast Riigikontrolli seisukohtade vastu, mis puudutavad Rail Balticu projekti ja selle edenemist.
 
Vastan Teile küsimuste kaupa.
 
Küsimus: Kas Riigikontrollil on olnud põhjust muuta oma seisukohta, et Rail Baltic võib minna määratust (planeeritud Eesti kulud 1,59 miljardit eurot) kallimaks või valmimise tähtaeg hilineda (planeeritud 2026)?
Vastus: Riigikontrollil ei ole informatsiooni, mille valguses oleks põhjendatud muuta seniseid hinnanguid. Juba 2019. aasta lõpu seisuga, kui Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutati Rail Balticu teemat, arvestati Eesti osa eelarveks 1,662 miljardit eurot. Milline on Eesti osa maksumuse prognoos hetkel, 2020. aasta suvel, oskavad Teile kõige värskemate hinnangute alusel öelda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning ettevõte Rail Baltic Estonia OÜ (RBE).
 
Küsimus: Kas Eesti riik (Vabariigi Valitsus) peaks kuidagi arvestama riskiga, et Rail Baltic ei valmi tähtaegselt ja/või selle ehitus ja/või haldamine läheb Eesti riigile kallimaks?
Vastus: Jah. Riigikontroll soovitas juba 2017. aasta mais Riigikogule saadetud ülevaates lasta valitsusel esitada parlamendile analüüs ja tegevuskava juhuks, kui riigi kulutused Rail Balticu projektile suurenevad seoses ELi kaasrahastuse määra vähenemise, ehituse maksumuse kallinemise või kavandatust erinevate Rail Balticu majandustulemustega. 2019. aastal tehtud auditis soovitas Riigikontroll Rail Balticu projekti tõhusamaks arendamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil töötada välja projekti muudatuste juhtimise ning järelevalve korraldus, sealhulgas määrata kindlaks MKMi roll ning vajalikud protseduurid. Lisaks soovitas Riigikontroll MKMil analüüsida koostöös Rahandusministeeriumiga projekti rahastamise riskide vähendamiseks võimalikke rahastamisstsenaariumeid ja koostada rahastamisprognoosid.
 
Küsimus: Kui jah, siis kas, kuidas ja millal tuleks selleks planeerida võimaliku kallinemise katteallikad? Millise institutsiooni või isiku ülesanne ja vastutusala see on?
Vastus: Nagu ka vastuses eelmisele küsimusele on kirjas, on Riigikontroll teinud vastavad soovitused juba aastaid tagasi. Vastava kallinemise rahastamisallikate planeerimine on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, laiemalt Vabariigi Valitsuse ja lõppkokkuvõttes Riigikogu kui eelarve vastuvõtja pädevuses.
 
Küsimus: Kas sellised katteallikad on kohaselt planeeritud? Kui ei, siis kas on teada, millal seda tehakse?
Vastus: Sellele küsimusele on pädev vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas on Riigikontrollile kirjalikult kinnitanud, et Riigikogu on võtnud 2017. aastal kohustuse Rail Baltic valmis ehitada, olenemata sellest, milline on Eesti konkreetse omafinantseeringu määr.
 
Lugupidamisega
 
Janar Holm
riigikontrolör
  • Postitatud: 22.07.2020 13:31
  • Viimane muudatus: 22.07.2020 13:36
  • Viimane ülevaatus: 22.07.2020 13:36

Lisamaterjalid

Veel sidusmaterjale

Dokumendid

Välislinke

Veel uudiseid