Riigikontroll paneb ette tasuta ühistranspordi mõttekus ümber hinnata

Janar Holm, riigikontrolör

Teksti suurus:[-A][+A]

EST | RUS | ENG

Prindi

Riigikontrolli auditist selgub, et tasuta maakondlik ühistransport on üpris kulukas ning pole suutnud uusi sõitjaid juurde meelitada.

Kui 2018. aasta juulis algas suuremal osal Eesti maakonna bussiliinidel tasuta sõit, pidi see tähendama enamat kui lihtsalt tasuta teenust. Ümberkorraldustega lubati tihedamat liinivõrku ja ühistranspordi tõsisemat vastuhakku autostumisele.

Transpordi arengukavas 2014–2020 seati eesmärk tõsta ühistranspordi kasutajate osakaal töölkäijate hulgas eelmiseks aastaks 25 protsendini või kõrgemale. Seda eesmärki ei ole praeguse korralduse ja elanikele tasuta transpordi võimaldamisega saavutatud.

Transpordiameti andmeil kasvas sõidukordade arv 2018. aasta 19,5 miljonilt 2019. aastaks 22,5 miljonini. Ameti hinnangul tähendab see ennekõike, et senised sõitjad hakkasid sagedamini sõitma. Oma mõju oli ka näiteks sularahapettuste tõttu varem statistikas kajastamata sõitjate lisandumisel ja kommertsliinide sulgemisel. Küll aga peatus ja stabiliseerus paariks aastaks ühistranspordi kasutajate osakaalu vähenemine ning see on positiivne.

Teine eesmärk oli muuta maakonnasisene liikumine maapiirkondade elanikele taskukohasemaks. Vaieldamatult on see oluline meede nendele madalama sissetulekuga maapiirkondade elanikele, kes ei pea tänu nulleurosele piletihinnale kulutama arvestatavat osa oma palgast sõidule töökohta, koolitusele või perearsti juurde.

Maakondlikus ühistranspordis on oodata päris suurt riiklike kulude kasvu – lühikese aja jooksul võib eeldada kulude kolmekordistumist. Prognoosid näitavad, et rahavajadus maakondliku bussitranspordi korraldamiseks on 2021. aastal 52,1 miljonit eurot, mis järk-järgult suureneb 2024. aastaks 64,6 miljonini. Võrdluseks: 2017. aastal toetas riik maakondlikku bussitransporti 21,9 miljoni euroga.

Mittesõitjate eelistusi ei uurita

Lisaks piletihinnale mõjutavad inimeste valikut paljud muud asjaolud. Otsene takistus ühistranspordi kasutamisel on ebasobiv liinivõrk ning maakonnakeskuses vajalikke asjatoimetusi välistavad väljumisajad.

Küllap leiduks palju neid, kes oleks valmis maksma pileti eest, kui vaid buss kodu lähedalt läbi sõidaks ja teeks seda asjaajamist võimaldaval ajal. Samas tundub üsna lootusetu, et liinivõrku saab mittesõitjatele sobivamaks teha, kui ühistranspordi liinivõrgu kasutamist analüüsitakse peamiselt sõitjate valideerimisandmete, bussijuhtide ja reisijate sisendi pealt. Paljudes piirkondades ei ole üldse uuritud nende inimeste vajadusi, kes praegu ühistransporti ei kasuta.

Transpordiameti andmetel kasvas maakondliku ühistranspordi liinikilomeetrite arv 2019. aastal, võrreldes 2018. aastaga, 11,8%. Liinikilomeetrite arvu suurenemine ja liinigraafikute tihendamine ei tähenda alati ühenduste parandamist, vaid mõnel juhul ka seda, et suletud kommertsliini asemele tuli riigieelarvest rahastatav liin.

Kas Eesti suudab sellist süsteemi üleval pidada? Buss võib tasuta sõita, aga kui ta ei sõida sealt, kus inimesed elavad, või sõidab läbi üks kord päevas, ei pruugi see olla hea alternatiiv iseseisvale sõiduvõimalusele. Samas on iseseisva sõiduvõimaluse korraldamine paljudele hulga kallim, kui oleks mõistliku hinnaga bussipileti ostmine.

Nõudepõhise transpordi vajadus

Riigikontroll järeldas auditi tulemusel, et esmajärjekorras tuleks tellida üleriigiline liikuvusuuring ning viia kõigis piirkondades läbi piirkondliku transpordivajaduse hindamine. Tähtis on teada saada, kus vajavad inimesed paremat ühendust, ning koostada sellele vastav liinivõrgu plaan. Alles siis on võimalik hinnata vajadustele vastava liinivõrgu kulu ning seda, kas tasuta maakondlik ühistransport on üleüldse riigile taskukohane. Võimalik, et raha tuleks suunata hoopis liinivõrgu sobivamaks muutmiseks ja tagada tasuta sõit neile, kellele see on toimetulekuks hädavajalik.

Arvestades Eesti võrdlemisi suuri hajaasustuspiirkondi, kus sõidunõudlus on väiksem, võib iga piirkonnas elava inimese liikumisvajaduse rahuldamine liinibussiga kujuneda riigile väga kulukaks. Ühe maakonnaliini reisija vedamise keskmine kulu oli 2019. aastal 6,31 eurot, kuid on mitmeid bussiliine, kus ühe sõitja sõidukord maksab üle 100 euro.

Alternatiivne võimalus on pakkuda hõreda asustusega piirkondades riigi rahastatavat, nõudmisel põhinevat transporti või teisi paindlikke lahendusi. Nõudeliinidele alternatiivsed liikumisvõimalused on näiteks ebaregulaarsed transporditeenused, mille puhul ei järgita fikseeritud marsruuti või ajakava, vaid korraldatakse vedu lähtuvalt inimese vajadusest: sotsiaaltransport, taksoteenus, kogukonna sõiduki kasutamise võimalus, sõidujagamine. Need lahendused võivad esmapilgul tunduda korralduslikult keerukad, kuid hästi kavandatud lahenduste puhul on nad tegelikkuses soodsamad ning inimesele sobivamad.

Lõpetuseks. Kas Eesti riik on nii suur, et meil on tarvis maakondlikku ühistransporti korraldama panna üheksa ühistranspordikeskust ning kaks vallavalitsust? Pole mingit põhjust klammerduda maakonnapõhiste ühistranspordikeskuste külge, eriti kui igapäevane liikumine käib üle maakonnapiiride.

 

 

Üldandmed

  • Postitatud: 18.03.2021 11:55:31
  • Viimane muudatus: 18.03.2021 12:17:49
  • Viimane ülevaatus: 18.03.2021 12:17:49