Riigieelarve kontrolli erikomisjon

17.11.2015 | 11:15

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Komisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga kontroll Vabariigi Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas.

Komisjoni ülesanne on:

  • vaadata läbi riigi majandusaasta koondaruanne ja selle kontrolliaruanne;
  • vaadata läbi avaliku sektori auditeerimise küsimusi;
  • arutada Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi;
  • teavitada Riigikontrolli probleemidest, mis jõuavad komisjoni liikmeteni suhtlemisel ameti- ja eraisikutega;
  • võtta seisukoht Riigikontrolli informatsiooni alusel tema tegevuse takistamise juhtude kohta.

Vähemalt kord aastas annab komisjon oma tegevusest aru Riigikogule.

XII Riigikogu moodustas riigieelarve kontrolli erikomisjoni oma 7. mai 2015. a otsusega.

Komisjoni istungid on avalikud. Istungi või selle osa võib komisjoni otsusega kuulutada kinniseks, et kaitsta isikuandmeid, panga-, äri- või riigisaladust.

Komisjoni tööst saab ülevaate:

  • Postitatud: 17.11.2015 11:15
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 14:33
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 14:33

Lisamaterjalid

Välislinke