Turvareeglid Riigikontrolli hoones

Margit Kuusk | 27.09.2017 | 14:17

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontrolli hoone ei ole avatud vabaks läbikäiguks. Hoonesse sisenevaid külalisi võtab esimesena vastu valvetöötaja, kellel on õigus paluda isikut tõendavat dokumenti. Kõik külalised registreeritakse ja lubatakse hoonesse vaid Riigikontrolli töötaja saatel. Seega võtab valvetöötaja ühendust töötajaga, kellega kohtumine on kokku lepitud, või juhatab külalise koosolekute ruumi. Pärast külastuse lõppemist fikseerib valvetöötaja külastaja lahkumise.

Kokku leppimata või otseselt Riigikontrolli audititegevust mitte puudutavate eesmärkidega külastuse puhul võtab valvetöötaja ühendust arendus- ja haldusteenistusega, kelle esindaja teeb kindaks külastuse eesmärgi ning talitab edasi vastavalt olukorrale.

Võimalike ohuolukordade puhul (tuleoht, pommiähvardus jms) on külaline kohustatud järgima Riigikontrolli ametnike korraldusi.

Riigikontrolli hoonesse on keelatud tuua tulirelvi ja külmrelvi, lõhkeaineid, kemikaale, radioaktiivse kiirguse allikaid, aparatuuri, mis võib häirida Riigikontrolli tehniliste seadmete ning arvutivõrgu tööd, narkootilisi aineid ja muud, mis võib tekitada ohtu inimestele, hoonele või tehnilistele seadmetele. Külastajad ei või Riigikontrolli hoonesse tuua ka elusloomi ega linde.

Riigikontrolli hoones on fotografeerimine, heli- ja videosalvestus lubatud vaid Riigikontrolli esindaja loal. Suitsetamine ei ole hoones lubatud, keelatud on lahtise tule läitmine ja kasutamine.

Riigikontrolli hoonesse unustatud esemed (vihmavarjud, dokumendimapid vms) saab üldjuhul kätte valvetöötaja juurest. Kui esemete puhul ei ole selge, kas need on ohutud, võidakse rakendada erimeetmeid, sealhulgas nende kohapeal hävitamist.

Riigikontrolli hoone on avatud tööpäeviti kella 8–17, laupäeval ja pühapäeval ning riigipühadel on hoone suletud. Riigikontrolli hoone ümbrus on ööpäevaringse videovalve all, hoonesse sisenejate liikumine salvestatakse turvakaalutlustel.

  • Postitatud: 27.09.2017 14:17
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 15:28
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 15:28