Ermo Liedemann

Auditiosakonnad / Analüüsiosakond / Vanemaudiitor

  • Tel: +372 640 0129

Ühiskonna heaolu sõltub eelkõige sellest, kui palju suudetakse riigis väärtust luua. Riik on püüdnud ettevõtteid analüütik Maris Lauri nimetatud klaaslaest läbi või üle aidata juba aastaid.


Ettevõtete läbilöögivõime suurendamise nimel on riik mitmesuguste abinõudega toetanud ettevõtete tootearendust, koostööd teadusasutustega, ­ettevõtete omavahelist koostööd, investeeringuid, uute ­lahenduste ja toodete väljatöötamist ning turuletoomist jms.

Võtmeküsimus on, kuidas riik on selles toetustegevuses õnnestunud ja kas saaks midagi teha paremini.

Kas riigi toetused on aidanud luua uusi tooteid või teenuseid? Või täiustada olemasolevaid, mida on õnnestunud ka müüa? Kas riik on ergutanud ettevõtete omavahelist ja/või koostööd teadlastega? Millised on ettevõtete arengutakistused ja kas riigi toetused aitavad neid leevendada?

Ettevõtja teab vastuseid. Nendele küsimustele, riigi tegemistele ja tegematajätmistele, teab vastust vaid ettevõtja. Esmaspäeval saadab statistikaamet riigikontrolli koostatud küsimustiku umbes 4000 ettevõtjale. Selles ankeedis on neli küsimust, millele vastamine võtab mõne minuti, kuid mis mõjutavad Eesti ettevõtluskeskkonda ja Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 toetuste jagamist.

Riigikontroll on tänulik ettevõtjatele, kes leiavad aega küsimustikule vastata. Riigikontrollil on vaja neid vastuseid teada selleks, et viia ettevõtjate arvamus innovatsiooni- ja majanduspoliitika kujundajateni.


 

Üldandmed

  • Väljaanne: Äripäev
  • Ilmumise aeg: 17.05.2013
  • Asukoht väljaandes: lk 14
  • Väljaande number: nr 95(4752)
  • Muu lisainfo:
  • Postitatud: 17.05.2013 10:54:36
  • Viimane muudatus: 17.05.2013 11:01:18
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2013 11:01:18