Illar Tõnisson

Auditiosakonnad / Kohalikud omavalitsused / Vanemaudiitor

  • Tel: +372 640 0108

  • Maamaksu kogumise süsteem on vildakas

    Virumaa Teataja |28.11.2012|Airi Mikli, riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör |Illar Tõnisson, riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna auditijuht