Mis on EUROSAI?

Karin Kuller | Kaire Kesküla | 29.03.2021 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon ehk EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) on üks INTOSAI seitsmest piirkondlikust töörühmast, mille moodustasid 30 Euroopa kõrgeimat auditiasutust 1990. aastal Madridis.

Praegu kuulub organisatsiooni 50 liiget, kes kogunevad iga kolme aasta tagant toimuval kongressil. EUROSAI viib oma eesmärke ellu juhatuse ja sekretariaadi ning komisjonide ja töörühmade kaudu. Alaline sekretariaat asub Madridis ja seda juhib EUROSAI peasekretärina Hispaania riigikontrolli president.

Organisatsiooni eesmärgid on põhikirja järgi järgmised: oma liikmete erialase koostöö edendamine; avaliku sektori raha auditeerimist käsitlevate õigusaktide, muude dokumentide ja teabe vahetamine; uuringute toetamine avaliku sektori rahanduse ja auditi vallas; koolitus; audititerminoloogia ühtlustamine. Organisatsiooni ametlikud keeled on inglise, hispaania, prantsuse, saksa ja vene keel.

Riigikontroll võeti EUROSAI liikmeks 1993. aastal. EUROSAI III kongressil mais 1996 valiti Eesti riigikontrolör Hindrek-Peeter Meri EUROSAI juhatuse liikmeks. Aastail 2010-2013 oli riigikontroll koos Slovakkia riigikontrolliga EUROSAI audiitor.

EUROSAI 2017.–2023. aasta strateegilises plaanis on sõnastatud kaks strateegilist eesmärki:

  • soodustada erialast koostööd, et muuta auditeid tõhusamaks, innovaatilisemaks ja mõjusamaks;
  • aidata kaasa kõrgeimate auditiasutuste organisatsioonide arendamisele, et soodustada kohanemist uute võimaluste ja väljakutsetega.

Riigikontroll kuulub EUROSAI keskkonnaauditi töörühma (Working Group on Environmental Auditing – WGEA) infotehnoloogia töörühma (Working Group on Information Technology – ITWG) ja kohaliku omavalitsuse auditi rakkerühma (Task Force on Municipality Audit – TFMA) liikmeskonda.

Alates 2020 aastast juhib Riigikontroll EUROSAI infotehnoloogia töörühma ja selle sekretariaati ning kuulub EUROSAI keskkonnaauditi töörühma juhtkomiteesse (2014-2020 oli riigikontroll selle töörühma eesistuja). EUROSAI töörühmade juhtimisperiood on üldjuhul 3 + 3 aastat.

  • Postitatud: 29.03.2021 00:00
  • Viimane muudatus: 22.04.2021 18:27
  • Viimane ülevaatus: 22.04.2021 18:27

Aastal 2020 tähistab Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon (EUROSAI) oma tegevuse 30 aastapäeva

EUROSAI.org

Lisamaterjalid

Välislinke